Δείτε τη δημοσίευση

Τα κυριότερα σημεία της τελευταίας συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  
Δείτε τη δημοσίευση