Δείτε τη δημοσίευση

Καβάλα: Τα ρομπότ στην υπηρεσία της αγροτικής παραγωγής. Ημερίδα από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

«Επιδέξια Γεωργία Αμπελώνων: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Αγροτική Παραγωγή με Συνεργαζόμενα Ρομπότ»:
Δείτε τη δημοσίευση