Δείτε τη δημοσίευση

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. προεδρεύει της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης της ΕΝΠΕ

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Κρίσης της Ένωσης Περιφερειών
Δείτε τη δημοσίευση