ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

Σειρά συναντήσεων πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου 2018 στο Δήμο Δράμας σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα έργα, στα οποία συμμετέχει ο Δήμος Δράμας ως επικεφαλής εταίρος.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εξέλιξη του έργου «LYSIS», στο οποίο συμμετέχει ως συντονιστής ο Δήμος Δράμας, καθώς και ο Δήμος Παύλου Μελά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Μπλαγκόεβαρντ και η ΜΚΟ Active Youths. Για τη συγκεκριμένη συνάντηση ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος επισημαίνει: «Με το έργο που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με το ποσό των 739.955 € θα αξιοποιήσουμε το άφθονο νερό του Δήμου μας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Με πρόγραμμα και γνώσεις εκσυγχρονίζουμε τη Δράμα και παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον».

Το έργο με τίτλο «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων στο αστικό περιβάλλον» και ακρωνύμιο «LYSIS» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων έξυπνων τεχνολογιών στη διαχείριση των υδάτων του αστικού ιστού. Οι πρακτικές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα είναι σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα οδηγήσουν στην μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων στις περιοχές εφαρμογής.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού – Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης επεσήμανε: «Τα δύο έργα που έχουμε στο INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία και είναι επικεφαλής ο Δήμος Δράμας αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε λίγο καιρό ολοκληρώνεται ο πρώτος χρόνος». Ειδικότερα, για το έργο «LYSIS», ο κ. Καραμπατζάκης ανέφερε: «Στόχος είναι να δημιουργηθούν υποδομές στην περιοχή της Ανάπλασης, έτσι ώστε να γίνεται ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι ένα έξυπνο σύστημα το οποίο θα μετράει διάφορες παραμέτρους του περιβάλλοντος και θα αποφασίσει το πως θα γίνεται το πότισμα και γενικότερα θα διαχειρίζεται ύδατα, τα οποία από το ισόγειο του Δημαρχείου θα οδηγούνται σε κατάλληλες δεξαμενές που υπάρχουν κατά μήκος της Ανάπλασης».

Ακόμη, την Παρασκευή 27 Ιουλίου, και πάλι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συνεργατών του έργου «CB Water Geopark», στο οποίο επικεφαλής είναι ο Δήμος Δράμας και συμμετέχουν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Χατζηδήμοβο και το Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές (CSDM). Ο Δήμαρχος κ. Μαμσάκος ανέφερε σχετικά: «Από αυτό το έργο που χρηματοδοτείται με το ποσό των 608.731 € θα δημιουργήσουμε ένα Διασυνοριακό Πάρκο στον ορεινό όγκο με διαδρομές και μονοπάτια που θα αναδειχθεί η φύση, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα της ανάπτυξης του τουρισμού. Η Δημοτική μας Αρχή πετυχαίνει την πρόοδο και την ανάδειξη της Δράμας παράλληλα με τον σεβασμό στο περιβάλλον».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους του Υδάτινου Στοιχείου, στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδος και του Δήμου Χατζηδήμοβο και της επαρχίας Σμόλιαν από την πλευρά της Βουλγαρίας. Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης και της διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Ο κ. Καραμπατζάκης, μιλώντας στην «Εργασία… συν», σημείωσε: «Το “Διασυνοριακό Γεωπάρκο Νερού” έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τον ορεινό όγκο του Δήμου Δράμας σε συνεργασία με τον γειτνιάζοντα ορεινό όγκο της Βουλγαρίας στο Χατζηδήμοβο. Στόχος είναι να αναδειχτούν περιοχές που έχουν ιδιαίτερο κάλλος γεωμορφολογικό, αλλά και να συνδυαστεί αυτό με φυσικούς πόρους και πολιτιστικό περιεχόμενο. Κι από αυτό το έργο, το οποίο είναι αρκετά σύνθετο, αναμένουμε να έχουμε αξιοποίηση σημαντικών χώρων που βρίσκονται στον άξονα Δράμας – Σιδηρόνερου προς Σκαλωτή, Δασικό Χωριό Ελατιάς, με στόχο να προετοιμαστεί το έδαφος, έτσι ώστε να ενταχθούμε και στα Γεωπάρκα υπό την αιγίδα της Ουνέσκο».

Γενικότερα, για τη συμμετοχή του Δήμου στα δύο αυτά έργα, ο κ. Καραμπατζάκης εξήγησε: «Στο γενικότερο σχεδιασμό του Δήμου Δράμας είναι η αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο Δήμος και ευρύτερα ο Νομός. Επομένως εκτός από τον αρκετά έντονο σχεδιασμό και τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις που έχουμε πάρει για την αστική περιοχή της Δράμας, αυτά είναι τα έργα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στο να αναπτυχθεί και η υπαίθρια περιοχή που ανήκει στο Δήμο Δράμας. Έτσι θα αναδειχθεί το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό περιεχόμενο της περιοχής».