Δείτε τη δημοσίευση

«Κατηγορηματική αντίθεση στην εξορυκτική δραστηριότητα του χρυσού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Α.Μ.Θ. Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Συντονιστικής Επιτροπής
Δείτε τη δημοσίευση