Δείτε τη δημοσίευση

Περιφέρεια Α.Μ.Θ.: Επιστημονική διημερίδα με τίτλο «Η Θράκη στα χρόνια της απελευθέρωσης-ενσωμάτωσης με την Ελλάδα»

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Θράκη Εκατό Χρόνια Ενσωμάτωσης, 1920-2020», η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
Δείτε τη δημοσίευση