ΑΡΘΡΟ

Του Χρήστου Καραγιαννίδη

Μέλους Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ

Πρ. Βουλευτή Ν. Δράμας

 

α) Ποτέ και πουθενά η «ελεύθερη οικονομία» και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν φέρθηκε έντιμα και με αγάπη στο περιβάλλον.

β) Παντού και πάντα οι ιδιώτες έμπαιναν στο δημόσιο χώρο της υγείας με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Για την υγεία θα νοιαζόταν το κράτος όχι αυτοί.

γ) Ποτέ και πουθενά οι ιδιώτες δεν δημιούργησαν ένα κύτταρο γνώσης και παιδείας που να αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό, στη γνώση και στη παιδεία. Το ενδιαφέρον τους ήταν πάντα η (καθοδηγούμενη) γνώση να οδηγεί στην αύξηση των κερδών τους.

δ) Παντού και πάντα η εμπλοκή τους με την διαχείριση των υδάτων αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση των κερδών τους και στην ραγδαία υποτίμηση της ποιότητας του νερού.

ε) Ποτέ και πουθενά οι ιδιώτες δεν προσέφεραν για το συλλογικό καλό στο χώρο της ενέργειας και των μεταφορών. Η ιστορία ιδιωτικοποιήσεων αυτών των δομών σε όλο τον κόσμο είναι ιστορία άγριας εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών, πραξικοπημάτων και εντέλει καταστροφής των δομών αυτών.

Να σκλαβώσουμε λοιπόν την «ελεύθερη οικονομία» για τις ανάγκες της κοινωνίας. Να διεκδικήσουμε να μπουν στο δημόσιο χώρο και άρα στον δημόσιο έλεγχο οτιδήποτε αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας.

Όχι τίποτα άλλο αλλά αν θεωρούμε ότι μάθαμε κάτι θα πρέπει να κάνουμε τα αυτονόητα από αυτά που μάθαμε.