Δείτε τη δημοσίευση

Π.Ε. Δράμας: Νέα έργα ύψους 475.000 ευρώ – Μελέτη Γέφυρας Αγγίτη και βελτιώσεις δρόμων σε Νικοτσάρα και Κουδούνια

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (Πέμπτη 18/2) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δείτε τη δημοσίευση