Κατά τη διάρκεια της σημερινής (Πέμπτη 18/2) συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συζητηθήκαν και εγκρίθηκαν 3 νέα έργα για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 475.000 ευρώ.

Βελτιώσεις δρόμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας

Δύο από τα τρία εγκριθέντα έργα αφορούν βελτιώσεις δρόμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Δράμας θα υλοποιηθούν τα εξής έργα:

-«Συντήρηση – προστασία (κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνιών» προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ.

-«Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020» προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης θα απασχολήσει και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, αναλαμβάνει ως φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων, καθώς από πλευράς Δήμου δεν υπάρχει το περιθώριο χρηματοδότησης των προαναφερθεισών παρεμβάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κοινότητα Καλού Αγρού στον προϋπολογισμό του 2020 είχε στη διάθεσή της στον κωδικό για έργα οδοποιίας εγγεγραμμένο ποσό 7.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα η Κοινότητα Νικοτσάρα ποσό 10.500. Το ίδιο συμβαίνει και στον προϋπολογισμό της Κοινότητας Κουδουνίων.

Για αυτό πλευράς Δήμου ζητήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύναψης προγραμματικών συμβάσεων και για τη χρηματοδότησή τους από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για να ακολουθήσουν σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου. Πλέον, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τα συγκεκριμένα έργα οδοποιίας, σε δρόμους κυριότητας του Δήμου Δράμας, θα υλοποιηθούν από την Π.Ε. Δράμας.

Οριστική μελέτη για τη γέφυρα του ποταμού Αγγίτη

Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενέκρινε της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Ε.Ο. Δράμας – Σερρών», προϋπολογισμού δαπάνης μελέτης 199.796,11 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργου Παπαδόπουλου και μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων πέραν της επικαιροποίησης μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών, έχουν εγκριθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τόσο το έργο της μελέτης διευθέτησης χειμάρρου Δοξάτου από την γέφυρα της Εθνικής Οδού Δράμας – Καβάλας έως το Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ όσο και τα έργα της μελέτης νέας γέφυρας ποταμού Νέστου επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας – Ξάνθης στο Παρανέστι Δράμας, προϋπολογισμού 404.000 ευρώ.