Ο Lab40 Accelerator είναι ο επιχειρηματικός επιταχυντής του Επιμελητηρίου Δράμας που απευθύνεται σε όσους έχουν μια πρωτόλεια επιχειρηματική ιδέα ή σκεπτικό και βρίσκονται σε κάποιο από τα παρακάτω ενδεικτικά στάδια:

  1. Διαμόρφωση αρχικής επιχειρηματικής ιδέας και ομάδας,
  2. Ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου,
  3. Σχεδιασμός και παραγωγή πρωτότυπου προϊόντος/υπηρεσίας,
  4. Δοκιμή του προϊόντος με χρήστες του πέραν της ομάδας.

Ο ρόλος του Lab40 Accelerator είναι να βοηθήσει μια επιχειρηματική ομάδα να φτάσει σε σύντομο διάστημα, ένα ικανό επίπεδο, ώστε να διεκδικήσει την υλοποίηση της ιδέας-λύσης που προσφέρει με καλύτερες όμως δυνατότητες αλλά και πιθανότητες επιτυχίας.

Ο Lab40 Accelerator θα ολοκληρωθεί μέσα από τέσσερεις κύκλους επιτάχυνσης εντός 2 ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Το συνολικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιταχύνει φερέλπιδες ομάδες με καινοτόμες ή ανταγωνιστικές επιχειρηματικές λύσεις, προσφέροντας τόσο θεωρητική όσο και επί του έργου υποστήριξη μέσω master classes και mentoring που ακολουθεί διεθνείς πρακτικές.

Ο κάθε κύκλος επιτάχυνσης θα διαρκεί 3 περίπου μήνες, με κατακλείδα τις παρουσιάσεις των startups κατά την διάρκεια του Demo Day, όπου οι απόφοιτοι της επιτάχυνσης παρουσιάζουν το σχέδιο τους μπροστά σε κριτές, όπως επιχειρηματίες, χρηματοδότες και στελέχη της αγοράς. Η ένταξη στον έκαστο κύκλο πραγματοποιείται μέσω αιτήσεως με παράλληλη υποβολή του σχεδιασμού προς επιτάχυνση, αλλά και ακόλουθης συνέντευξης. Σε κάθε κύκλο υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο των startups που θα εισαχθούν.

Οι διαδικασίες επιτάχυνσης θα μπορούν να προσφέρονται στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας εβδομαδιαίως, τόσο δια ζώσης, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας, όσο και εξ αποστάσεως. Με τη λήξη του προγράμματος επιτάχυνσης θα προσφέρονται υπηρεσίες στήριξης επιχειρηματικότητας στους finalist στις εγκαταστάσεις της Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας Lab40 στη Δράμα.

Το Επιμελητήριο Δράμας είναι γνώριμο με τις διαδικασίες επιτάχυνσης έχοντας φιλοξενήσει και υλοποιήσει με επιτυχία το 2006 το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας Τεχνογέννησης καθώς και το 2014 το πρόγραμμα επιτάχυνσης Stage-One που έλαβε χώρα για πρώτη φορά σε μη-μητροπολιτική περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Ο Lab40 Accelerator και ο Lab40 αποτελούν τη φυσική εξέλιξη των εμπειριών και ενός οράματος που σήμερα γίνεται πραγματικότητα και που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τη καλλιέργεια ενός αποκεντρωμένου, διασυνοριακού οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Περισσότερα για το πρόγραμμα και την διαδικασία αιτήσεως του μπορείτε να μάθετε στο +30 25210 22750 – www.Lab40.gr