Δείτε τη δημοσίευση

Επιμελητήριο Δράμας: Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση

Επιμελητήριο Δράμας: Πρόγραμμα Πράσινος Αγροτουρισμός στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Δείτε τη δημοσίευση