Κ. Νευροκόπι

Δεκέμβριος 2021

Μέση θερμοκρασία μηνός 2,4 β.

Μέγιστη μηνός 14,3 β. (3 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -11,2 β. (23 Δεκεμβρίου)

Δεκέμβριος 2022

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,8 β.

Μέγιστη μηνός 16,6 β. (11 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -7,1 β. (21 Δεκεμβρίου)

Παρανέστι

Δεκέμβριος 2021

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,9 β.

Μέγιστη μηνός 17,9 β. (3 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -7,5 β. (24 Δεκεμβρίου)

Δεκέμβριος 2022

Μέση θερμοκρασία μηνός 7 β.

Μέγιστη μηνός 20,5 β. (11 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -6,3 β. (21 Δεκεμβρίου)

Μικρόκαμπος

Δεκέμβριος 2021

Μέση θερμοκρασία μηνός 5,9 β.

Μέγιστη μηνός 16,7 β. (6 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -6,6 β. (23 Δεκεμβρίου)

Δεκέμβριος 2022

Μέση θερμοκρασία μηνός 8,2 β.

Μέγιστη μηνός 19,7 β. (11 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -3,8 β. (22 Δεκεμβρίου)

Άγιος Αθανάσιος

Δεκέμβριος 2021

Μέση θερμοκρασία μηνός 6 β.

Μέγιστη μηνός 18 β. (6 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -5 β. (23 Δεκεμβρίου)

Δεκέμβριος 2022

Μέση θερμοκρασία μηνός 8,4 β.

Μέγιστη μηνός 19,7 β. (11 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -3 β. (21 Δεκεμβρίου)

Περιθώρι

Δεκέμβριος 2021

Μέση θερμοκρασία μηνός 2,6 β.

Μέγιστη μηνός 14,2 β. (3 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -10 β. (23 Δεκεμβρίου)

Δεκέμβριος 2022

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,9 β.

Μέγιστη μηνός 16,7 β. (11 Δεκεμβρίου)

Ελάχιστη μηνός -6,8 β. (21 Δεκεμβρίου)

Μέση θερμοκρασία Νομού Δράμας

Δεκέμβριος 2021: 4,36 β.

Δεκέμβριος 2022: 6,66 β.

 

Ανδρέας Παράσχος

Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος