Δείτε τη δημοσίευση

«Το ζητούμενο είναι κατά πόσο παράγεται έργο και κατά πόσο η συζήτηση που γίνεται είναι γόνιμη και ουσιαστική»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ. ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δείτε τη δημοσίευση