Σε διαβούλευση, έως τις 30 Απριλίου 2022, έχει τεθεί η αλλαγή λογότυπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σε σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου αναφέρονται τα εξής:

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου, κατόπιν της σχετικής απόφασης που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 5η τακτική του συνεδρίαση την 28-3-2022, ανακοινώνει ότι τίθεται σε διαβούλευση η αλλαγή του λογοτύπου της ΠΑΜΘ. Η διαβούλευση άρχεται με τη δημοσίευση της παρούσης στην ιστοσελίδα και τα Μ.Μ.Ε. της ΠΑΜΘ και λήγει στις 30-4-2022. Διά της παρούσης καλούνται όλοι οι φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της ΠΑΜΘ, όπως υποβάλλουν, εν είδει ιδεών και όχι εν είδει γραφήματος, τις προτάσεις τους για το νέο λογότυπο της ΠΑΜΘ έως την ως άνω ημερομηνία, ήτοι έως την 30-4-2022. Οι σχετικές προτάσεις μπορούν είτε να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected], είτε να σταλούν ως φυσικό αρχείο στη διεύθυνση: Περιφερειακό Συμβούλιο Α.Μ.Θ., Δημοκρατίας 1, ΤΚ 69 132 Κομοτηνή.

Παρακαλούνται τα γραφεία τύπου των Π.Ε. όπως δημοσιεύσουν την παρούσα ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε.