Δείτε τη δημοσίευση

Έναρξη υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» για την «Κοινωνική Οικονομία»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ   Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία»με ένα
Δείτε τη δημοσίευση