Δείτε τη δημοσίευση

Έναρξη υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» για την «Κοινωνική Οικονομία»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ   Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία»με ένα
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση

Έναρξη 3ης περιόδου υποβολής για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ   Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι από το Γραφείο
Δείτε τη δημοσίευση