ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποίει το πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία» με τίτλο: «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (entrepreneurial spirit through the setting up of innovative structures in the cross-border territory- Social Forces)».

Κύριος στόχος του έργου είναι να καταγραφούν οι δράσεις και οι καλές πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης στη διασυνοριακή περιοχή και να εντοπιστούν οι ανάγκες της. Παράλληλα, με τη χρήση καινοτόμων «εργαλείων» να βοηθηθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, για την εξέλιξη της εργασίας τους στη χώρα εγκατάστασή τους, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών εργασιών σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον.

Το έργο ξεκίνησε το 2018 και υλοποιείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπης, τον Δήμο του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο Ξάνθης το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και δύο Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, μια από Ελλάδα και μια από Βουλγαρία, που έχουν σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των πολλών και σημαντικών δράσεων του έργου είναι οι κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά δράσεων προβολής, κατάρτισης, ενημέρωσης καθώς και έναν αριθμό συνεδρίων- ημερίδων. Επιπλέον, έχει αναλάβει να προωθήσει τα καινοτόμα «εργαλεία» τα οποία θα αναπτυχθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στο Επιμελητήριο Δράμας που χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης. Το συντονισμό της συνάντησης ανέλαβε ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ροδόπης Στ. Κεφαλίδης, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου. Κύριο θέμα των εργασιών ήταν η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών στο πλαίσιο του έργου καθώς και η ενδελεχής ενημέρωση των Βούλγαρων εταίρων για τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα στις 2 Φεβρουαρίου 2019. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά εξίσου την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως προς την ανάπτυξη των σχέσεων των δυο κρατών σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών.

 

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Στέφανος Γεωργιάδης