Την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, στις 18.00, στο ξενοδοχείο ΕΠΑΥΛΙΣ (6ο χλμ. Δράμας – Κ. Νευροκοπίου έναντι ΚΤΕΟ Δημοσίου) θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Δράμας με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Δήλωση ότι Γ.Σ. έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Δράμας.
 2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και επικύρωση πληρεξουσίων. Έλεγχος απαρτίας.
 3. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ομιλία Προέδρου.
 5. Ορισμός 3 μελών για τον έλεγχο των πρακτικών.
 6. Απόφαση για τον τρόπο διαδικασίας ψηφοφορίας.
 7. Διοικητικός απολογισμός από 1-5-2019 μέχρι 19-6-2020.
 8. Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019.
 9. Οικονομικός απολογισμός από 1-1-2020 μέχρι 19-6-2020.
 10. Προϋπολογισμός οικονομικής χρήσης από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020.
 11. Εκλογή Γραμματέα και μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 12. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων διοίκησης Ε.Π.Σ. Δράμας.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο, ώρα 19.00, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παραβρεθούν.