Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και οι 52 πρώτες θέσεις για το Κατάστημα Κράτησης Δράμας στο Νικηφόρο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Μαΐου 2021.

Αναλυτικά οι θέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία περιλαμβάνονται στο σχετικό ΦΕΚ, το οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ: ΦΕΚ 4Κ ΑΣΕΠ ΦΥΛΑΚΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ