Δείτε τη δημοσίευση

ΔΕΗ: Ερχεται προκήρυξη για 169 μόνιμες προσλήψεις – Ποιες ειδικότητες αφορούν

Οι προσλήψεις αφορούν μεταξύ άλλων ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, λογιστές,
Δείτε τη δημοσίευση