ΑΡΘΡΟ

Του Γ.Κ. Χατζόπουλου

τ. Λυκειάρχη

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

 

Δεν προτίθεμαι να ενσπείρω τον πανικό στο έννομο κοινωνικό σύνολο με την αναφορά μου στην παρατηρούμενη σχεδόν καθημερινή παραβατικότητα των ανηλίκων.

Ομάδες εφήβων επιτίθενται σε συνεφήβους τους κατά τρόπο ανοίκειο προβαίνοντας σε ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς με επικίνδυνα όργανα, ευτελισμούς, διαπομπεύσεις και μικροληστείες.

Και τα αίτια είναι κυρίως επειδή οι δεχόμενοι την επίθεση είναι οπαδοί διαφορετικής αθλητικής ομάδος ή προέρχονται από γειτονική περιοχή. Κάπου υποβόσκει και η διακίνηση ναρκωτικών.

Και δεν αρκούνται οι επιτιθέμενοι μόνο στις πιο πάνω ενέργειές τους, αλλά ενίοτε δε διστάζουν να αφαιρέσουν παντελώς αδικαιολόγητα και τη ζωή των υφιστάμενων την επίθεση.

Η παρεκτροπή τους αυτή κινδυνεύει να λάβει τη μορφή ειδικού δελτίου ενημέρωσης των Μ.Μ.Ε., προστιθέμενο στα άλλα είδη των υφισταμένων δελτίων.

Δυστυχώς πρόκειται για ένα επικίνδυνο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο τείνει να τορπιλίσει τα θεμέλια της εύνομης κοινωνικής ζωής.

Για αυτό και έχει χρέος η οργανωμένη Πολιτεία να εκριζώσει το αρνητικό αυτό φαινόμενο λαμβάνοντας μέτρα, τα οποία θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Αλίμονο, αν δεν ληφθούν τα μέτρα εκείνα, τα οποία θα το καταστήσουν ένα δυσάρεστο φαινόμενο εφήμερο. Γιατί υπάρχει κίνδυνος, ώστε αυτό να καταστεί ένα εκκολαπτήριο δραστών, που θα προβαίνουν ως ενήλικες πλέον σε βαρύτερες αντικοινωνικές συμπεριφορές.

Δυστυχώς η αντιμετώπιση αυτής της αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν πρέπει να αφεθεί μόνο στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα ανησυχητικό φαινόμενο, που η αντιμετώπισή του απαιτεί την αγαστή σύμπραξη και άλλων φορέων, όπως, πρώτιστα της οικογένειας, έπειτα της εκπαίδευσης αλλά και της Εκκλησίας.

Και ασφαλώς η αντιμετώπισή του δεν πρέπει να γίνει κατά τρόπο αυταρχικό, αλλά νουθετικό. Σε τούτο θα συμβάλλουν οι ειδικοί εφηβικοί ψυχολόγοι, που με σωφροσύνη, γλυκύτητα και ειλικρινή αγάπη θα προβαίνουν στη νουθέτηση των εφήβων μέσα στους σχολικούς χώρους, κάθε φορά, που επισημαίνουν παραβατική συμπεριφορά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγουν σε τιμωρητική αντιμετώπιση των παρεκτρεπομένων εφήβων. Η ποινή δεν οδηγεί στον σωφρονισμό.

Δύσκολο ασφαλώς το νουθετικό έργο, αλλά είναι το πιο βέβαιο, ώστε να ξεθεμελιωθεί το εκκολαπτήριο της επικίνδυνης αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο καλός και συνετός λόγος είναι το πιο αποτελεσματικό ίαμα για την εξάπλωση της επικίνδυνα λειτουργούσας αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Δεν υπάρχει περιθώριο να βραδύνουμε στην αντιμετώπιση του φαινομένου, που τείνει να οδηγήσει σε εθισμό, ο οποίος θα ξεθεμελιώσει αργά, μα σταθερά, μια γαλήνια και ήρεμη κοινωνική συμβίωση.

Η οργανωμένη Πολιτεία οφείλει να λάβει έγκαιρα τα μέτρα της, αν δεν θέλει να καταστεί το κοινωνικό σύνολο άναρχη αγέλη, στην οποία θα κυριαρχεί η αβεβαιότητα, ο φόβος, η αποσύνθεση, η αποστασιοποίηση των ειλικρινών ψυχικών επαφών, η εχθρότητα και ο εγκλεισμός του καθενός στον εαυτό του.

Απευχόμαστε την κατάληξη της κοινωνίας μας σε μια τέτοια κατάσταση.