Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η παράταση της θητείας της Διοικητρίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ. Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου, η οποία συνεχίζει στη διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος της Δράμας.

 Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Θάνου Πλεύρη και της Αναπληρώτριας Υπουργείου Υγείας κ. Μίνας Γκάγκα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Σ., αρ. φύλλου 28 / 17 Ιανουαρίου 2023.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση παρατείνεται η θητεία της κ. Θεσσαλονικιάς Καρατζόγλου, «ως Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, από τη λήξη αυτής, δυνάμει της ως άνω 2β σχετικής κοινής απόφασης και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του Διοικητή στο εν λόγω Νοσοκομείο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197)».

Υπενθυμίζεται πως η κ. Καρατζόγλου έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Διοικήτριας του Νοσοκομείου τον Νοέμβριο του 2019. Παλαιότερα κατείχε σημαντικές θέσεις στο υπηρεσιακό οργανόγραμμα του Δήμου Δράμας, όπου διετέλεσε Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.