ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

 

Λέγοντας οργανωμένες ομάδες, εννοούμε ένωση ατόμων για επιδίωξη κοινού νόμιμου σκοπού, ηθικού χαρακτήρα και για προαγωγή γενικών συμφερόντων. Είναι: Σωματεία εργατικά, αγροτικά, ποδοσφαιρικά, Σύλλογοι πολιτιστικοί, φιλανθρωπικοί, αθλητικοί, φιλοζωικοί, φιλοδασικοί κτλ. και ακολουθούν κοινωνικοί οργανισμοί με δράσεις.

Γίνονται εκλογές και ανάλογα με το καταστατικό ορίζεται ο χρόνος θητείας και παίρνουν θέσεις στα Δ.Σ. ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, μέλη κτλ. και πρέπει να ‘ναι φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το Αστικό Δίκαιο.

Δυστυχώς στις παραπάνω οργανωμένες ομάδες έχει αποδειχθεί πως έχουν γίνει πολλές ατασθαλίες, υπεξαιρέσεις, τόσο οικονομικές όσο και ηθικές. Γι’ αυτό γράφω και ξαναγράφω και μακάρι να γίνει και ψήφισμα πως να μην επιτρέπεται πάνω από μία ή δύο φορές θητείας να έχουν το δικαίωμα τα άτομα αυτά να βάζουν υποψηφιότητα για εκλογή και να υπάρχει όριο ηλικίας. Καλό θα ήταν ούτε οι ίδιοι τους να μην θέλουν να είναι υποψήφιοι πολλές φορές, αλλά κορόιδα είναι να μην θέλουν – αφού έχουν δρομολογήσει τα πάντα…

Μπροστά οι νέοι μας και για μια ή δυο θητείες το πολύ, ώστε να μην μαθαίνουν «κόλπα»(!!!), υπεξαιρέσεις, ανηθικότητα, τοποθέτηση ημετέρων στα Δ.Σ. με «κλίκες» που λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα όπως αυτοί θέλουν!!!

Τα άτομα αυτά μάλιστα λένε: Μπήκα στο σύλλογο ή σωματείο… για να προσφέρω (!!!), ενώ γνωρίζουμε «κέρδη» διάφορα που αποκομίζουν.

Ας εφαρμοσθούν τα παραπάνω που αναφέρω θα περιορισθούν και ίσως παύσουν να υπάρχουν τα «εγκλήματα» που γίνονται και ακούγονται, αλλά είναι αργά για τιμωρίες. Αλλά βέβαια δεν φτάνουν στην επικαιρότητα, αλλά όμως συζητιούνται στις μικρές μας κοινωνίες.

Οι οργανωμένες ομάδες υπάρχουν για δραστηριοποίηση και διεκδικήσεις, αυτό να ζητούμε με επιμονή.