«ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

  •  «Δυστυχώς, παρά τα ψεύδη της Δημοτικής Αρχής, ελλειμματικός ο Δ. Δοξάτου!»

 

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή Παρέμβαση» για τις τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την απολογισμό του 2016, το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 και τον προϋπολογισμό της ίδιας χρονιάς. Μάλιστα, η «Ανοιχτή Παρέμβαση» κάνει λόγο για «ασύστολα ψεύδη της Δημοτικής Αρχής», καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο «Δήμος Δοξάτου είναι ελλειμματικός».

Αναλυτικά, η «Ανοιχτή Παρέμβαση» αναφέρει:

Στις 28-12-2017, το απόγευμα, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου σε τρεις απανωτές συνεδριάσεις με θέματα:

Έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού-απολογισμού) Δήμου Δοξάτου και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016.

Στην έκθεση των ορκωτών λογιστών αναφέρεται:

Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους καθώς και εργαζομένους του, οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 992.537,97 €.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 1.388.068,67 € (οφείλονται στο Δήμο από διαφόρους, κυρίως Δημοτικά τέλη). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών πιθανότατα δεν θα εισπραχθεί.

Ο Δήμος Δοξάτου το 2016 παρουσιάζει έλλειμμα: 254.498,10 €.

Ο Δήμος Δοξάτου το 2015 παρουσίασε έλλειμμα 395.519,23 €.

Σε ερώτηση μας προς τους ορκωτούς λογιστές, «αν εμφανίζονται στον ισολογισμό πλεονάσματα, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος, άλλοτε 2.000.000,00 και άλλοτε 3.000.000,00 €», η κατηγορηματική τους απάντηση ήταν: από τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας «ΟΧΙ».

Τι να πει κανείς για τα ασύστολα ψεύδη της Δημοτικής μας Αρχής;

Παρόντες 19 Δ.Σ., 4 της Δημ. Αρχής, 6 αποπεμφθέντες από το Δήμαρχο, 7 της μείζονος αντιπολίτευσης και 2 της Ανοιχτής Παρέμβασης.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Δοξάτου.

Για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Δοξάτου δεν παρουσιάστηκε εισήγηση από την Δημοτική μας Αρχή, η οποία δήλωσε ότι αναπόσπαστο μέρος του θέματος της επόμενης συνεδρίασης είναι και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας.

Είναι δυνατόν να συνεδριάζουμε χωρίς εισήγηση;

Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του έταζε χρήματα στα τοπικά συμβούλια από τα έργα που δεν εκτέλεσε τα προηγούμενα χρόνια της θητείας του, ζητώντας να καταργηθούν τα μεταφερόμενα έργα των παρελθόντων ετών, χωρίς να έχει αυτό συζητηθεί στα τοπικά συμβούλια.

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνέταξε Τεχνικό Πρόγραμμα με βάση τις εισηγήσεις των τοπικών συμβουλίων των 11 χωριών του Δήμου μας για το 2018 και μας το απέστειλε ερήμην της Δημοτικής μας Αρχής.

Τελικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με μικρές τροποποιήσεις, υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταψηφίστηκε από τους τέσσερις (4) παρόντες Δ.Σ. της Δημοτικής μας Αρχής (!) και έναν (1) της μείζονος αντιπολίτευσης. Ένας (1) Δ.Σ. δήλωσε παρών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διχαστικές προτάσεις του Δημάρχου

Παρόντες 19 Δ.Σ., τέσσερις (4) της Δημ. Αρχής, έξι (6) αποπεμφθέντες από τον Δήμαρχο, επτά (7) της μείζονος αντιπολίτευσης και δύο (2) της Ανοιχτής Παρέμβασης.

Το θέμα ψηφίστηκε με πλειοψηφία: 13 Δ.Σ.

Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018.

Η Δημοτική μας Αρχή, παρόλο που το τεχνικό πρόγραμμα της καταψηφίστηκε, ήθελε να γίνει πάλι το δικό της και πρότεινε προϋπολογισμό με το δικό της Τεχνικό Πρόγραμμα, χωρίς να σέβεται την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι πρώτη φορά άλλωστε, είναι άλλωστε κάτι σύνηθες γι’ αυτήν. Εκτέλεσε ελάχιστα έργα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., γιατί φυσικά δεν της ήταν αρεστά.

Τελικά, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός που προτάθηκε σύσσωμα από την αντιπολίτευση, με 13 ψήφους υπέρ, 4 κατά και 1 παρών.

Να σημειωθεί ότι και στα τρία απανωτά Δημοτικά Συμβούλια της 28-12-2017 παρόντες ήταν μόνον 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής μας Αρχής (!), οι υπόλοιποι 4 απουσίαζαν.

 

Καλαμπάκι, 9-1-2018

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Βούλα Καραγιαννίδου – Συμεωνίδου

Ελένη Κωνσταντινίδου

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου