ΑΡΘΡΟ

Του Μάκη Μουρατίδη

 

 

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 248/25-10-2018 τ. Α.Α.Π.) το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΠΧΠ ΠΑΜΘ), στο οποίο καθορίζονται για την επόμενη δεκαετία (τουλάχιστον) οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι για «την ολοκληρωμένη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη, με ελεγχόμενη ανταγωνιστικότητα των χωρικών συστημάτων και του διαπεριφερειακού χώρου». Σημειώνεται ότι το προηγούμενο Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας δημοσιεύτηκε το 2003, δηλαδή πριν δεκαπέντε χρόνια.

Οι κατευθύνσεις Χωρικής οργάνωσης που καθορίζονται στο νέο ΠΧΠ της ΠΑΜΘ, αναφέρονται κυρίως στη Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, στη Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής και τεχνικής υποδομής, καθώς και στη Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τομείς που σηματοδοτούν ουσιαστικά την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.

Επιπλέον στο αναθεωρημένο ΠΧΠ της ΠΑΜΘ καθορίζονται οι Βασικές προτεραιότητες για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο Νομός Δράμας αναφέρεται σε αρκετά σημεία του νέου ΠΧΠ της ΠΑΜΘ, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων εκφεύγει του σκοπού του παρόντος σημειώματος.

Ως κύρια σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Στους Βασικούς Αναπτυξιακούς Άξονες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εντάσσεται ο Δευτερεύων Αναπτυξιακός Άξονας Καβάλα – Δράμα – Σέρρες. Πρωτεύων (Κύριος) θεωρείται ο Άξονας Ανατολή-Δύση (σημ. Εγνατία).
 • Αναφέρεται ως Πρωτεύων Περιφερειακός ο Άξονας Δράμα – Κ. Νευροκόπι – Εξοχή – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
 • Στους Άξονες Οικοανάπτυξης εντάσσεται το Τόξο Ποταμού Νέστου / Ορεινής Ροδόπης
 • Η Δράμα ορίζεται ως Δευτερεύων Εθνικός Πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας (οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου).
 • Αναφέρεται / Αναγνωρίζεται το Δίπολο Καβάλα – Δράμα ως «Αναπτυξιακό-Λειτουργικό Δίπολο και πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας της Περιφέρειας» και επιπλέον ο άξονας Καβάλα – Δράμα προσδιορίζεται ως Περιοχή για την εφαρμογή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ).

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ωστόσο, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 12 του νέου ΠΧΠ της ΠΑΜΘ (Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής) στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα παρακάτω:

Α. Οδικό δίκτυο

Για την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού/διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας προωθούνται:

 • Υλοποίηση νέου οδικού άξονα Καβάλα – Δράμα – Σέρρες (Ε61)
 • Βελτίωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού Δράμα – Κ. Νευροκόπι – Εξοχή – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Για το πρωτεύον περιφερειακό οδικό δίκτυο προωθείται:

 • Βελτίωση άξονα Δράμα – Αμφίπολη
 • Βελτίωση και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας υφιστάμενου άξονα Δράμας – Καβάλας.
 • Βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού Δράμα – Παρανέστι – Σταυρούπολη – Ξάνθη

Β. Σιδηροδρομικό δίκτυο

Προβλέπονται:

 • Η αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Θεσσαλονίκης.
 • Δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας νέας σύνδεσης υψηλής ταχύτητας Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη / Ν. Ζίχνη – Καβάλα – Τοξότες (Αλεξανδρούπολη).
 • Η διερεύνηση της σκοπιμότητας/βιωσιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Καβάλας – Δράμας.

 

Υστερόγραφο:

Βελτίωση του άξονα Δράμα-Αμφίπολη και Υλοποίηση νέου οδικού άξονα Καβάλα – Δράμα – Σέρρες (Ε 61) λοιπόν οι στόχοι για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια με βούλα και υπογραφή.

Και ο νοών νοείτω!

Και για τον σιδηρόδρομο καταγράφονται εξελίξεις, αλλά το τρένο συνεχίζει εδώ και κάποια χρόνια να κάνει τα 60 χιλιόμετρα Ξάνθη – Δράμα σε δύο ώρες, ενώ πριν δέκα χρόνια τα έκανε σε μια ώρα. Συντήρηση και Αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής χρειάζεται κατεπειγόντως γράφαμε επανειλημμένα.

Όμως εμείς τα λέγαμε. Εμείς τα ακούγαμε.

Επί δεκαπέντε περίπου χρόνια προσπαθώ με κάθε τρόπο να πείσω τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους του Νομού για τα αυτονόητα. Αυτό, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αποδείχτηκε τελικά πολύ δύσκολο εγχείρημα.