ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  • Εκπρόσωπος για την υλοποίηση των στόχων του μνημονίου από πλευράς ΚΕΕΕ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στ. Γεωργιάδης

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών σύναψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Κων. Μίχαλος και ο Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ. Γιάννης Μπράχος.

Εκπρόσωπος για την υλοποίηση των στόχων του μνημονίου από την ΚΕΕΕ ορίσθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας & Υπεύθυνος Εξωστρέφειας & Διεθνών Σχέσεων της ΔΕ της ΚΕΕΕ, Στέφανος Γεωργιάδης.

Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία στους κάτωθι τομείς:

α) Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων στην επιχειρηματική κοινότητα με την αξιοποίηση του δικτύου των Γραφείων ΟΕΥ, β) επιμόρφωση νέων γ)  υπαλλήλων που πρόκειται να υπηρετήσουν σε Γραφεία ΟΕΥ, συγκέντρωση και προώθηση από την ΚΕΕΕ αιτημάτων των επιχειρήσεων προς ΓΓ ΔΟΣ δ) Ανταλλαγή πληροφοριών για εξαγωγική δραστηριότητα σε αγορές στόχους, για επιχειρηματικές αποστολές, για διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ε) Συνεργασία του πληροφοριακού συστήματος της ΚΕΕΕ με την διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΞ. στ) Συνεργασία για την δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ζ) Διερεύνηση από πλευράς ΓΓ ΔΟΣ της δυνατότητας χρηματοδοτικής υποστήριξης για την συνδιοργάνωση έκθεσης Ελλήνων Εξαγωγέων με hostedbuyers.