ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης θα συμμετέχει στο συνέδριο που θα γίνει στη Δρέσδη της Γερμανίας, καλεσμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα ESPON. (European Commission –Unit ESPON)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την χωροταξική διάθεση των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ανάπτυξη και την συνοχή των διαφόρων περιφερειών. Μέσα από αυτή τη χωροταξική διαδικασία ορίζονται οι διάφορες γεωγραφικές «Ζώνες Στόχοι» που ανάλογα λαμβάνουν τις σχετικές ενισχύσεις για την ανάπτυξή τους. Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα είναι γνωστό ως ESPON και βρίσκεται στον τρίτο κύκλο της χρηματοδότησης διαφόρων μελετητικών και ερευνητικών δράσεων.

Σε μια από τις δράσεις του προγράμματος ESPON συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας σε ένα εταιρικό σχήμα με εταίρους από περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές αλλά και όλες τις περιφέρεις με διαφορετική βαθμίδα ανάπτυξης και συνοχής.

Το έργο στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας έχει να κάνει με την ποιότητα και τη συχνότητα της παροχής των Δημόσιων Υπηρεσιών στις συνοριακές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι κατανοητό, η ποιότητα της παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών στις συνοριακές περιοχές ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Σε κάποιες περιφέρειες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες σε τέτοιο βαθμό ώστε παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο της γειτονικής χώρας ή ασθενείς να πηγαίνουν για ιατρική περίθαλψη στη γειτονική χώρα και ασφαλώς οι δημόσιες υπηρεσίες να επεκτείνουν την προσφορά τους πέρα των συνόρων καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών (π.χ. μεταφορά, σίτιση, κλπ) ή τις ανάγκες των ασθενών καλύπτοντος το κόστος της θεραπείας τους.

Ασφαλώς σε κάποιες άλλες περιφέρειες οι υπηρεσίες αυτές είναι είτε υποτυπώδεις είτε απουσιάζουν παντελώς. Είναι φρόνιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της συνοχής οι υπηρεσίες αυτές να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν σε όλες τις συνοριακές περιφέρειες.

Στο συνέδριο της Δρέσδης θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που έχει κάνει η Κομισιόν για το θέμα και θα γίνουν εκτενείς παρουσιάσεις από διάφορες συνοριακές περιοχές για την κατάσταση που επικρατεί και για την πρόοδο που χρειάζεται να γίνει για την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Στο συνέδριο θα μιλήσει ο κ. Πάμπλο Σίλβα, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αλεντέζο και θα παρουσιάσει την κατάσταση στη διασυνοριακή περιοχή Πορτογαλίας – Ισπανίας. Επίσης θα μιλήσει ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της Ευρωπεριοχής Νέστος – Μέστα και θα παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί στο μοναδικό χερσαίο σύνορο με χώρα της ΕΕ που έχει η χώρα μας, αυτό με τη Βουλγαρία.

Δεδομένης της Βουλγαρικής Προεδρίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνάντηση στη Δρέσδη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Κομισιόν για τις περιοχές που οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι αναπτυγμένες. Επειδή δε, οι Δημόσιες Υπηρεσίες στη συνοριακής περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νότιας Βουλγαρίας υστερούν ή είναι ανύπαρκτες, υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Κρέτσου, να ενισχυθεί ο ρόλος της περιφερειακής οργάνωσης. Έτσι η παρουσίαση του Προέδρου κ. Στέφανου Γεωργιάδη θα δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται για να ξεκινήσει και στην περιοχή μας μια πιο οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια.

 

Επιμελητήριο Δράμας