ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι από 4 έως 6 Απριλίου 2019, ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης που έχει και το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (AEBR), θα συμμετέχει στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής, με σειρά θεμάτων που αφορά γραφειοκρατικά & διοικητικά εμπόδια στην ανάπτυξη των συνοριακών περιοχών. Την Εκτελεστική Επιτροπή φιλοξενεί η πόλη Saarbrucken (Saarland, Greater Region) στην Γερμανία.