ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΚΑΝΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σε ανακοίνωση του ΟΚΑΝΑ και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σχετικά με τη λειτουργία Θεραπευτικής Μονάδας του Οργανισμού στη Δράμα αναφέρονται τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιεύματα του Σωματείου Εργαζομένων και του Σωματείου Νοσηλευτικού Προσωπικού, θα θέλαμε να δώσουμε ευκρινείς απαντήσεις στους εργαζομένους, αλλά και στους πολίτες, στα ερωτήματα τα οποία μας έχουν τεθεί, παρόλο που η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ήδη υλοποιήσει συναντήσεις με τα σωματεία και τους έχει ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΚΑΝΑ.

Ο ΟΚΑΝΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί από το 1997, χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Ανάμεσα στους σκοπούς του είναι η θεραπεία και η κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 60 περίπου Θεραπευτικών Μονάδων, 55 εκ των οποίων λειτουργούν σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Γενικά Νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Από το 2011 η εγκατάσταση των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ γίνεται εντός των Γενικών Νοσοκομείων σε χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτόν το σκοπό, ενώ οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων συνδράμουν το έργο του ΟΚΑΝΑ με διοικητικό, νοσηλευτικό και θεραπευτικό προσωπικό, στη λογική της αντιμετώπισης των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών ως ασθενών μέσα στο σύστημα της Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Στις τέσσερις Μονάδες που λειτούργησαν φέτος, για πρώτη φορά μετά το 2011 σε χώρους που παραχωρήθηκαν από τα αντίστοιχα Νοσοκομεία (Δράμα, Σέρρες, Πύργος, Τρίκαλα), αυτά συνέδραμαν και πάλι με την προσωρινή κάλυψη των αναγκών σε διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκήρυξης και πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού από τον ΟΚΑΝΑ. Ο ΟΚΑΝΑ δεν έθεσε ως προϋπόθεση οι υπάλληλοι που θα διατεθούν από το Νοσοκομείο να κατέχουν συγκεκριμένα τυπικά προσόντα. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, ενημέρωσε προφορικά, εμπρόθεσμα την Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας και τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας για την προσωρινή διάθεση του εν λόγω προσωπικού και ποτέ δεν δέχτηκε ενστάσεις επί του θέματος. Στη συνέχεια το Νοσοκομείο ενημέρωσε εγγράφως την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, το Υπουργείο Υγείας, τον ΟΚΑΝΑ, καθώς και τη Διοικητική και Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Η λειτουργία των Μονάδων του ΟΚΑΝΑ διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και το Θεραπευτικό Πλαίσιο των Μονάδων του, με αποκλειστική ευθύνη του ΟΚΑΝΑ και της Διοίκησής του. Το λειτουργικό κόστος των Μονάδων καλύπτεται επίσης αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του ΟΚΑΝΑ, εκτός του κόστους ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, όπου οι υπηρεσίες αυτές είναι ενταγμένες στα αντίστοιχα δίκτυα των Νοσοκομείων.

Ο ΟΚΑΝΑ, είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των Μονάδων του εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Τα ωράρια λειτουργίας και η προσέλευση των ασθενών προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα τόσο για την ασφαλή φύλαξη και επιτήρηση του χώρου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που προσλαμβάνεται και εκπαιδεύεται αποκλειστικά από τον ΟΚΑΝΑ, όσο και για τον περιορισμό κάθε όχλησης που μπορεί να δημιουργηθεί από τη λειτουργία της Μονάδας στον περιβάλλοντα χώρο.

Όσον αφορά τα μεμονωμένα περιστατικά βίας (λεκτικής, σωματικής, σεξιστικής), που παρατηρήθηκαν στο Νοσοκομείο, όπως ήδη έχουμε ενημερώσει με σχετικό δελτίο τύπου, από 07-08-2017 ανέλαβαν τη φύλαξη του Νοσοκομείου Δράμας, επτά (7) άτομα, πλήρους απασχόλησης, σε εικοσιτετράωρη βάση. Θα υπάρχει συνεχής επιτήρηση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου, πρόληψη και αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος της περιουσίας του Νοσοκομείου, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου (κλοπών, επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των ασθενών κ.λπ.) και γενικά επεισοδίων που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Είμαστε στη διάθεση των πολιτών και των εργαζομένων για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. του OKANA

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Νικόλαος Λιάτσης