Η τελική μορφή του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στο αγρόκτημα του Οχυρού του Κάτω Νευροκοπίου

 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INTERREG» Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΟΧΥΡΟΥ ΤΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για δημιουργία ενός χώρου για την ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση υποψηφίων κυνηγών, αλλά και για την επιμόρφωση όσων έμπειρων ασχολούνται ήδη με το κυνήγι, ολοκληρώνεται στο αγρόκτημα του Οχυρού του ακριτικού Κάτω Νευροκοπίου, χάρη στις δυνατότητες που παρέχει η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, μέσω του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «INTERREG», θα παρέχεται κυνηγετική κατάρτιση για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής βιοποικιλότητας. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης, όχι μόνο για κυνηγούς, αλλά και για θηροφύλακες, δασικούς υπαλλήλους και ομάδες πολιτών που έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή στην ύπαιθρο.

Πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας είναι η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εδώ και χρόνια κινείται προς την κατεύθυνση ενημέρωσης και επιμόρφωσης των κυνηγών, σε συνεργασία πάντα με τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής και μέσα από εκπαιδευτικά συγγράμματα, εγχειρίδια, φυλλάδια από τη μια και με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της, τους κυνηγούς, αλλά και ευρύτερα ενδιαφερόμενο κοινό από την άλλη. Πλέον, η προσπάθεια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των κυνηγών περνάει και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της δημιουργίας ενός πολυχώρου, ο οποίος θα παρέχει πλήθος δυνατοτήτων. Συμβολή σε αυτή την προσπάθεια έχει και ο δραστήριος Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», στον οποίο παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκταση 14.985 στρεμμάτων του αγροκτήματος του Οχυρού για την εγκατάσταση του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη δημιουργία του Κέντρου

Η υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού Κέντρου Εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πιστοποίηση Περιβαλλοντικά Δρώντων» («Certified Environmental Actors») και ακρωνύμιο «CEA», το οποίο έχει ενταχθεί στην επενδυτική προτεραιότητα 6d: «Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, προστασία και αποκατάσταση του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μέσω του δικτύου NATURA 2000 και των πράσινων υποδομών» στον άξονα 2: «Βιωσιμότητα και κλιματική προσαρμογή της διασυνοριακής περιοχής» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 712.905,39 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15% (για την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, ως συντονιστή εταίρο, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου, τον σύλλογο «EURORADAR» της Βουλγαρίας και τον Κυνηγετικό και Αλιευτικό Σύλλογο «Sokol» της Βουλγαρίας.

Το έργο βρίσκεται στα τελευταία στάδια του, καθώς η ημερομηνίας ολοκλήρωσης είναι η 31η Ιουλίου 2021, ενώ η ημερομηνία έναρξης ήταν στις 31/08/2017.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

-Ένα κλειστό οίκημα 78 τ.μ., με ημιυπαίθριο χώρο 60 τ.μ., το οποίο θα λειτουργεί ως «Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης». Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αίθουσα σεμιναρίων χωρητικότητας 25 ατόμων και αίθουσα προσομοίωσης. Θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές, διαδραστικούς πίνακες, προβολείς εικόνας, κ.α.

-Ένα υπαίθριο «Πεδίο άσκησης», όπου θα κατασκευαστούν δύο σκοπευτήρια, ένα πήλινου στόχου και ένα κινητού στόχου.

-Ένα δεύτερο υπαίθριο «Πεδίο άσκησης» κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να πραγματοποιούνται ασκήσεις πολιτικής προστασίας, όπως πυρόσβεση, πρώτες βοήθειες στην ύπαιθρο, επιβίωση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, κλπ.

Στο κλειστό οίκημα θα παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση μέσω παρακολούθησης θεματικών σεμιναρίων, με την αξιοποίηση της αίθουσας διδασκαλίας και της αίθουσας προσομοίωσης και με το ανάλογο οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό. Σε πρακτικό επίπεδο, η παροχή των κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων θα παρέχεται στα πεδία άσκησης, όπου στόχος του έργου είναι οι συμμετέχοντες να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

 

Τα οφέλη του έργου

 

Εκτιμάται πως η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Εκπαίδευσης θα επιφέρει μια πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία του Κ. Νευροκοπίου, αφήνοντας αποτύπωμα σε μια σειρά τομέων όπως είναι το περιβάλλον, ο αθλητισμός, αλλά και η τοπική οικονομία.

Συγκεκριμένα, στο περιβαλλοντικό κομμάτι, το Κέντρο θα έχει τέτοια υποδομή που θα μπορεί να διοργανώνει κύκλους σεμιναρίων απευθυνόμενα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που έχουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και την υπαίθρια διαβίωση, όπως οι κυνηγοί, νέοι και έμπειροι, οι θηροφύλακες, οι δασικοί υπάλληλοι και ομάδες πολιτών που έχουν ενδιαφέρον για τη ζωή στην ύπαιθρο.

Στον τομέα του αθλητισμού, το Κέντρο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αθλητικής σκοποβολής πήλινου στόχου, πέρα από την άσκηση των κυνηγών, μέσω της λειτουργίας του σκοπευτηρίου πήλινου και κινητού στόχου, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητικής Σκοποβολής. Εξάλλου, η σκοποβολή πήλινου στόχου αντλεί αθλητές από την κοινωνική ομάδα των κυνηγών και αρμόζει στην ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της υπαίθρου.

Τέλος, στο οικονομικό κομμάτι, η κινητικότητα που θα αναπτυχθεί γύρω από το Κέντρο τόσο με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, όσο και με τη σκοποβολή (προπονήσεις, αγώνες, κλπ), θα ωφελήσει την τοπική οικονομία, δημιουργώντας αντίστοιχα κύκλους εργασιών σε τομείς όπως τουριστικές επιχειρήσεις, είδη σκοποβολής, κ.α.