Τροπολογία για την άρση της κατάφωρης αδικίας που επήλθε με την κατάργηση των Αγορών Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται σήμερα, Δευτέρα 12-12-2022, στη Βουλή των Ελλήνων.

Με την τροπολογία αυτή ζητείται να αποκατασταθεί η αδικία που επήλθε με την αιφνιδιαστική κατάργηση των Αγορών Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων και τη θεσμοθέτηση Αγορών Παραγωγών μόνο Βιολογικών Προϊόντων.

Η κατάργηση επήλθε από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 56 του Νόμου 4235/2014, ΦΕΚ 32 Α (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 46 του Νόμου 4384/2016, ΦΕΚ 78 Α) με την παρ. 7 του άρθρου 20 του Νόμου 4492/2017, ΦΕΚ 156 Α.

Επειδή με τις Αγορές Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων, ειδικά στις σημερινές οικονομικά δύσκολες συνθήκες, εξασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών, που προμηθεύονται ποιοτικά τοπικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές, αφού εκλείπουν τα έξοδα μετακινήσεων και το κέρδος των μεσαζόντων.

Επειδή η δυνατότητα εναλλακτικής διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς άμεσα στους καταναλωτές, εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τον αγροτικό πληθυσμό, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η τοπική οικονομία.

Επειδή οι Αγορές Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων δεν είναι εφικτό να συσταθούν και να λειτουργήσουν σε μικρές επαρχιακές πόλεις, λόγω του περιορισμένου αριθμού των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και της έλλειψης επαρκούς ενδιαφέροντος των καταναλωτών.

Όσον αφορά στις ήδη υφιστάμενες Αγορές Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων που λειτουργούν με βάση τον προαναφερόμενο νόμο, για τις οποίες υπήρξαν κατ’ επανάληψη διαβεβαιώσεις των αρμοδίων Υπουργών ότι θα ρυθμισθεί-νομιμοποιηθεί η λειτουργία τους, αυτές είναι δίκαιο να εξακολουθήσουν να λειτουργούν προσωρινά, με βάση την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών για την αποφυγή της απρόσμενης ανατροπής μιας ήδη διαμορφωμένης έννομης κατάστασης και τον περιορισμό της ζημίας, που θα προκαλέσει αυτή η ανατροπή, μέχρι την έκδοση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους.