Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής ΠΕ86, διαμαρτυρία για τη μη ίδρυση νέων οργανικών θέσεων στην ειδικότητα της Πληροφορικής στην Α’βάθμια και Β’βάθμια, σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχόμενα οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής οι οποίες βέβαια, δεν οδηγούν σε αντίστοιχες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά αναπληρωτών καθηγητών. Είναι δε αξιοσημείωτο πως το σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν περισσότεροι από 1.700 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, πλήρους ωραρίου και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης στη Γενική και Ειδική Αγωγή. Ας σημειωθεί επίσης, ότι οι δύσκολες συνθήκες που καθημερινά βιώνουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πληροφορικής, αλλά και τα κόστη που αφορούν στην τακτική μετακίνηση -ακόμα και σε δύο και τρία σχολεία εντός της ημέρας- προκειμένου να καλυφθεί το ωράριό τους, δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο τους.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι μέχρι σήμερα στη μειονοτική Α’ βάθμια εκπαίδευση το μάθημα της πληροφορικής δεν έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών και επιβάλλεται ως εκ τούτου να ξεκινήσει άμεσα η διδασκαλία του στα εν λόγω σχολεία, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα εφόδια και τις προσλαμβάνουσες για το μέλλον τους. Αυτό θα προκαλέσει φυσικά και μεγαλύτερη ζήτηση εκπαιδευτικών ειδικότητας πληροφορικής κλάδου ΠΕ86.

Καλούμε λοιπόν την Κυβέρνηση να αναγνωρίσει την πολυετή προσφορά αυτού του κλάδου στα σχολεία της χώρας μας και να παύσει ο συνεχής αποκλεισμός των εκπαιδευτικών της ειδικότητας πληροφορικής από τη διεκδίκηση μόνιμων θέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς οι οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον κλάδο αυτό παραμένουν ελάχιστες. Ο μεγάλος αριθμός προσλήψεων αναπληρωτών της συγκεκριμένης ειδικότητάς σε Γενική και Ειδική αγωγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιστοιχηθεί με τις σχεδόν μηδαμινές οργανικές θέσεις ΠΕ86 και ΠΕ86.ΕΑΕ.

Θεωρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας πληροφορικής έχουν ήδη υποστεί κατάφορες αδικίες οι οποίες δεν αρμόζουν στα όσα έχουν προσφέρει στην εκπαίδευση εν γένει. Πιο συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός τους από τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Α’βάθμια Ειδική Αγωγή το 2020 ήταν εξόφθαλμος, καθώς ο κλάδος τους απουσίαζε παντελώς από την κατανομή των θέσεων της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης. Δυστυχώς, δεν αναγνωρίστηκε ο ισότιμος ρόλος τους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στην υποστήριξη του Δημοτικού και κατά κατ’ αυτόν τον τρόπο στερήθηκαν πλήρως και τη δυνατότητα μόνιμου διορισμού στην Α’βάθμια Ειδική Αγωγή.

Από τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών που ακολούθησαν στη Γενική Αγωγή το 2021 οι μόνιμες θέσεις που προβλέφθηκαν για τον συγκεκριμένο κλάδο ήταν μόλις 95 για την Α’βάθμια και 67 για τη Β’βάθμια εκπαίδευση, αριθμοί που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, γεγονός που αποδεικνύεται κάθε χρόνο από τον κατά πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ86 από το αρμόδιο Υπουργείο.

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, η τρέχουσα κατάσταση έχει άμεσο αντίκτυπο και στις ζωές των μόνιμων εκπαιδευτικών του κλάδου, μιας κι η ανυπαρξία οργανικών θέσεων, αναπόφευκτα οδηγεί σε πενιχρό αριθμό μεταθέσεων. Φέτος πραγματοποιήθηκαν μόλις 12 μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ86 της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης (από τις συνολικά 984) και 54 μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ΠΕ86 της Β’βάθμιας Εκπαίδευσης (από τις συνολικά 1036). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 να βρίσκονται μακριά από τους τόπους τους για πολλά χρόνια, ή να καταφεύγουν στη λύση της απόσπασης τους στον τόπο συμφερόντων τους επί σειρά ετών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  1. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε σύσταση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ86 στην Α’βάθμια και Β’βάθμια Γενική και Ειδική Αγωγή, ώστε να έχουν οι εκπαιδευτικοί ίσες ευκαιρίες μόνιμου διορισμού στις θέσεις όπου υπηρετούν αλλά και να μπορέσουν οι ήδη μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής να μετατεθούν στους τόπους συμφερόντων τους;
  2. Θα γίνει ισότιμη κατανομή των θέσεων μόνιμων διορισμών τόσο στην Α’βάθμια όσο και στη Β’βάθμια Γενική και Ειδική εκπαίδευση, σύμφωνα με τα ετήσια δεδομένα των προσλήψεων αναπληρωτών για κάλυψη πάγιων πραγματικών αναγκών της ειδικότητας Πληροφορικής;
  3. Σκοπεύετε να εντάξετε το μάθημα της πληροφορικής και στην Α’ βάθμια μειονοτική εκπαίδευση, χωρίς φυσικά να είναι εις βάρος των άλλων προγραμμάτων, ώστε όλα τα παιδιά να αποκομίζουν εφάμιλλα εφόδια;