Σε ανακοίνωση της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του Κ.Κ.Ε. «για τις εργασίες του Δήμου Αβδήρων Ξάνθης σε περιοχή που βρίσκεται παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο» αναφέρονται τα εξής:

Η δημοτική αρχή του Δήμου Αβδήρων φέρει μεγάλη ευθύνη για τα γεγονότα, η στάση της προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Παράλληλα, ευθύνη φέρουν και όλοι οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης και όχι μόνο, που όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο χώρος αυτός να προστατευτεί.

Διαβάστε επίσης:

Απαιτούμε να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης σε περιοχή που βρίσκεται παλιό μουσουλμανικό νεκροταφείο. Να αποκατασταθεί ο χώρος.

Με ευθύνη της κυβέρνησης και των υπουργείων Εσωτερικών και Πολιτισμού να ξεκαθαριστεί το καθεστώς της συγκεκριμένης περιοχής, να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για το χαρακτηρισμό της σε αρχαιολογικό χώρο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Με το χαρακτηρισμό της περιοχής ως τόπου πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης και ανάδειξής του ως τέτοιο.

Διαβάστε επίσης: