ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ 2/3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

 

«Φρένο» σε κάθε είδους σενάριο για κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας βάζει πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία κατάργηση νομικών προσώπων Δήμων μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3. Δηλαδή, πρακτικά, για να ισχύσει μια τέτοια απόφαση σε επίπεδο Δήμου Δράμας, θα πρέπει από το 33μελες Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσουν θετικά 22 μέλη. Μια τέτοια, όμως, πλειοψηφία δεν μπορεί να σχηματισθεί χωρίς τη συναίνεση της Δημοτικής Αρχής, η οποία αριθμεί 13 Δημοτικούς Συμβούλους.

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (το αποκαλούμενο και «αναπτυξιακό νομοσχέδιο») περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες ρύθμιζαν θέματα των ΟΤΑ. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα ψηφίστηκαν από τη Βουλή, στην παράγραφο 4 του άρθρου 177 αναφέρονται τα εξής:

«4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται ως εξής:

“1. Η συγχώνευση δημοτικών νομικών προσώπων σε ένα νομικό πρόσωπο, συναφούς σκοπού, γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”.

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), τροποποιείται ως εξής:

“3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος της ΔΕΚΠΟΤΑ τέθηκε στο δημόσιο διάλογο (είτε εντός είτε εκτός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας) από εκπροσώπους 4 παρατάξεων της αντιπολίτευσης («πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση»), χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται απόλυτα στο σκεπτικό τους. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των προαναφερθεισών παρατάξεων είναι συνολικά 18 και στο Δημοτικό Συμβούλιο των 33 μελών μπορούν να σχηματίσουν πλειοψηφία. Όμως, πλέον αυτή δεν είναι αρκετή για να υλοποιηθεί οποιοδήποτε σχέδιο για κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ.

Βέβαια, στην περίπτωση της ΔΕΚΠΟΤΑ, παρά τη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, φαίνεται να υπάρχουν ακόμη θέματα προς επίλυση, τα οποία φαίνεται πως έχουν τη βάση τους στο γεγονός ότι για να χρηματοδοτηθεί η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση από το Δήμο θα πρέπει να προηγηθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο τουλάχιστον μέχρι πρότινος έδινε την έγκρισή του και για τους προϋπολογισμούς της συγκεκριμένης δημοτικής επιχείρησης.

Σχετική άλλωστε είναι και η ανάρτηση του Προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Λευτέρη Καλλινικίδη, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, στον λογαριασμό του στο facebook: «Ορισμένοι κάνουν τα πάντα ώστε φέτος να μην γίνει η Ονειρούπολη. Σας τα λέω από καιρό τώρα. Κινδυνεύει η διοργάνωση φέτος για την ικανοποίηση μιας ανόητης εμμονής ορισμένων που δεν θα έπρεπε να ομιλούν λόγω κακού παρελθόντος με ελλείμματα και υπέρογκα έξοδα. Κι όμως δεν συμβιβάζονται με διαδικασίες διαφάνειας που τους “σερβίρουμε” φέτος και δημιουργούν θέματα. Σύντομα θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα και πάντα στο φως της δημοσιότητας. Προς το παρόν κρατήστε πως κάποιοι δεν ψήφισαν τη χρηματοδότηση της Ονειρούπολης, άρα χωρίς λεφτά δεν θα γίνει. Και μάλιστα φέτος που κοστίζει τα μισά λεφτά από κάθε άλλη χρονιά. Κάποιοι απλά θέλουν μόνο το κακό. Θα σας κρατήσω ενήμερους και να είστε βέβαιοι πως θα σας έχω ενήμερους σε όλα και πάντα μόνο με όρους διαφάνειας».

 

Νομοθετική παρέμβαση και για την εκπροσώπηση συμπολίτευσης – αντιπολίτευσης στα μέλη των Διοικήσεων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ

 

Στο ίδιο νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε από την Βουλή, περιλαμβάνονταν ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και για το ζήτημα της εκπροσώπησης συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης στα Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών. Πρόκειται για θέμα που είχε προκαλέσει μεγάλο κύκλο συζητήσεων, καθώς ναι μεν ορίζονταν πως η συμπολίτευση συμμετέχει με τα 3/5 και η αντιπολίτευση με τα 2/5 των μελών, όμως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και εκπροσώπηση από εργαζόμενους ή άλλους φορείς κι έτσι η κάθε πλευρά (συμπολίτευση – αντιπολίτευση) διεκδικούσε τα μη αιρετά μέλη να μην αφαιρεθούν από τη δική τους εκπροσώπηση. Πλέον, σύμφωνα με το νόμο, όπως αυτός ψηφίστηκε, κατοχυρώνεται η ποσόστωση των 3/5 για τη συμπολίτευση, ενώ η αντιπολίτευση ορίζει τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρούμενων αυτών που ορίζονται ex officio ή υποδεικνύονται από φορείς. Πάντως, σε κάθε περίπτωση οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης συμμετέχουν με τουλάχιστον 1 μέλος συνολικά.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 177 του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή αναφέρονται τα εξής:

«3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται, ως εξής:

“1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρούμενων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν 01.09.2019, θεωρούνται νόμιμες.

Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση δημάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο”».