ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΑ ΟΥΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχείο Δράμας, συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας και ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η «επικαιροποίηση 18/2019 γνωμοδότησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας». Το θέμα αφορά την τοποθέτηση προτομής του Αντώνιου Φωστερίδη, γνωστού και ως «Αντών Τσαούς», σε χώρο κυριότητας του Δήμου Δράμας, επί της οδού Ηπείρου μπροστά από τα πάρκινγκ της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και του Δήμου Δράμας.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Δράμας αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει και να παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά, καθώς ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επιδείξει ενδιαφέρον για το θέμα με σε προημερησίας διάταξης συζήτηση, ενώ και η Δημοτική Κοινότητα Δράμας έχει ασχοληθεί παλαιοτέρα με το ίδιο θέμα. Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε στο σώμα από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας κ. Εύη Αθανασιάδου και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν η κ. Χαρίκλεια Γρηγορίου, ο κ. Δημήτρης Μαργαριτόπουλος, ο κ. Γιάννης Αποστολίδης, ο κ. Πασχάλης Καϊκής και ο κ. Ηλίας Ευθυμιάδης. Μειοψήφησε ο κ. Δημήτρης Τζιερτζίδης, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί στην Κοινότητα και να ληφθεί απόφαση, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει υπόψη και θα ακούσει την άποψη της Κοινότητας πριν αποφασίσει. Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ο. – Ε.Σ.Ε.Α. κ. Νικόλαος Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της τοποθέτησης της προτομής του Αντώνιου Φωστερίδη, ή αλλιώς «Αντών Τσαούς» είχε απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την τοπική κοινωνία. Αρχικά κατατέθηκε σχετική αίτηση για την τοποθέτηση προτομής από την Ε.Α.Ο. – Ε.Σ.Ε.Α. (Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικούς Αγώνας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Σερρών). Για το συγκεκριμένο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας (στη νέα αυτοδιοικητική περίοδο οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες μετονομάστηκαν σε Κοινότητες), κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, με την τότε σύνθεσή του. Έτσι, στη συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Ιουνίου 2019 συζητήθηκε το θέμα και υπήρξε θετική γνωμοδότηση. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα 6 από τα 11 μέλη του Συμβουλίου και η απόφαση για θετική γνωμοδότηση λήφθηκε κατά πλειοψηφία με 4 ψήφους υπέρ και 2 κατά.

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε στην προημερησίας διάταξης συζήτηση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, πάλι κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, με την τότε σύνθεση του σώματος. Αρχικά υπήρξαν αναφορές από τους επικεφαλής των παρατάξεων «Project Δράμα 2020» κ. Αλέξανδρο Τσιαμπούση και «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Γιάννη Στεφανίδη (πλέον είναι Περιφερειακός Σύμβουλος), ενώ στη συνέχεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος. Όπως είχε πει τότε ο κ. Μαμσάκος δεν υπήρχε περίπτωση το θέμα να έρθει προς συζήτηση στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο και αν αυτό συμβεί, τότε θα γίνει στην τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο, κατόπιν συνεννόησης με τους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων.

Πάντως, όπως προέκυψε από το δημόσιο διάλογο εκείνη την χρονική περίοδο, τόσο εντός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και εκτός αυτής (δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις), οι παρατάξεις «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι κατά της τοποθέτησης της προτομής. Και με βάση το συσχετισμό δυνάμεων που υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο σε επίπεδο αριθμητικής εκπροσώπησης κάθε παράταξης, αν οι προαναφερθείσες παρατάξεις επιμείνουν στη θέση τους, τότε σχηματίζουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να λάβουν απόφαση κατά της τοποθέτησης της προτομής.