ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

  • ΔΕΚΠΟΤΑ, Δράμα 2016, έκδοση Δ’, σσ. 312

 

Το Δημητρίου .Τσιανικλίδη

Δρος Θ – Νομικο

 

 

Μιά νέα πραγματεία προστέθηκε στις ἤδη ὑπάρχουσες ἐκδόσεις για τήν ζωή και το ἔργο τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρα Ἁγίου Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Δράμας καί Σμύρνης. Ἡ παροῦσα πραγματεία ἡ ὁποία ἐκδίδεται γιά τέταρτη φορά με προσθῆκες καί διορθώσεις ὑπογράφεται ἀπό τόν γνωστό ἱστορικό συγγραφέα καί στρατιωτικό ἰατρό-καρδιολόγο κ. Εὐάγγελο Βασιλείου. Καρπός τῆς συγγραφικῆς ἐνασχόλησης τοῦ κ. Βασιλείου εἶναι και τό παρόν βιβλίο, το ὁποῖο ἔχει ὡς κύριο θέμα τον ἱεραποστολικό και ἐθνικό ἀγῶνα τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου στίς μαρτυρικές και ἔνδοξες μητροπόλεις τῆς Δράμας και τῆς Σμύρνης. Την ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης εἶχε ὁ κ. Χρῖστος Π. Φαράκλας, ἐνῶ τόν σχεδιασμό και την ἐκτύπωση εἶχαν ὁ κ. Χ. Ἀρτεμιάδης μαζί μέ τούς Ἀδελφούς Βροχίδη (ArtStudio). Τό βιβλίο πού φέρει διαστάσεις 24Χ 17cmἐκδόθηκεμέ δαπάνη τῆς ἑταιρίας Raycap, ἀπό τήν Δημοτική Ἐπιχείριση Κοινωνικῆς Πολιτιστικῆς και Τουριστικῆς Ἀνάπτυξης τοῦ Δήμου Δράμας (ΔΕΚΠΟΤΑ). Τά ἐξώφυλλα τοῦ βιβλίου καλύπτονται με ἀποχρώσεις τοῦ κίτρινου καί καφέ χρώματος, ἐνῶ στο ἐμπροσθόφυλλο εἰκονίζεται σε ἔγχρωμη φωτογραφία ὁ ὡς ἄνω ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ καλαίσθητη και ἐπιμελημένη ἱστορική ἔκδοση ἀριθμεῖ 312 σελίδες και ἄρχεται με τά Περιεχόμενα (σσ. 5-6) και μέ τούς Προλόγους (σσ. 13-23) τῶν: α) Σεβ. μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου, β) τοῦ Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, γ) τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Δράμας κυροῦ Διονυσίου καί δ) τοῦ συγγραφέα (ἐφεξῆς σ). Ὁ σ. ταξινομεῖ το ὑπό διαπραγμάτευση ὑλικό τοῦ βιβλίου σέ 19 τίτλους καί 16 ὑπότιτλους. Ἀρχικά ὁ σ. ἐξιστορεῖ την ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ὡς ἄνω ἁγίου στήν πόλη τῆς Δράμας (σσ. 25-27). Στή συνέχεια, δίδονται βιογραφικά στοιχεῖα, καθώς καί πληροφορίες για τήν ζωή και τήν δράση τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου ὡς μητροπολίτου Δράμας καί Σμύρνης (σσ. 29-104). Ἀκολουθοῦν, τά ποιήματα τοῦ Διονυσίου Μουστογιάννη και τοῦ σ., ἀπόσπασμα ἀπό τον κῶδικα Χωριστῆς, τά συλλυπητήρια τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου στόν πατέρα τοῦ ἥρωα μακεδονομάχου Ἄρμεν Κούπτσιου, καθώς καί ἡ εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πατρῶν Νικοδήμου για την ἁγιοκατάταξη τοῦ μητροπολίτη Χρυσοστόμου (σσ. 105-148). Στή συνέχεια, γίνεται ἀναφορά στην ἀλληλογραφία τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου, καθώς και σέ δημοσιεύματα στον ἐκκλησιαστικό τύπο (σσ. 149-180). Ἀκολούθως, μνημονεύονται ὑπομνήματα, ἔγγραφα, μαρτυρίες, καθώς καί ἡ Ἀσματική Ἀκλουθία τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου (σσ. 181-247). Με τό Μουσικό Παράρτημα, τον Ἐπίλογο, τήν Βιβλιογραφία, τόν Κατάλογο εἰκόνων, το Εὑρετήριο κυρίων ὀνομάτων, τό Γενεαλογικό δέντρο τῆς οἰκογενείας Καλαφάτη και τό βιογραφικό σημείωμα τοῦ σ. (σσ. 249-309) ὁλοκληρώνεται τό παρόν βιβλίο.

Ὁ ἰατρός καί λόγιος σ. κ. Βασιλείου ἐρεύνησε, μελέτησε καί ταξινόμησε τό διαπραγματευθέν ὑλικό σέ τίτλους και ὑπότιτλους ἀνάλογα με τήν ζωή και το ἔργο τοῦ έν λόγῳ Ἁγίου. Με τό παρόν βιβλίο ὁ ἱστοριοδίφης σ. ἰατρός παρουσίασε σε γλῶσσα νεοελληνική μέ παραστατικότητα, γλαφυρότητα και ἐνάργεια ἕναν Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας πού διακρίθηκε γιά τούς ἐθνικούς του ἀγῶνες. Τό παρόν βιβλίο ἀναφέρεται παράλληλα σε μιά κρίσιμη ἱστορική περίοδο για τον ἑλληνισμό τῆς Δράμας και την εὐρύτερη περιοχή της. Καταγράφονται ἐκκλησιαστικά, πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα τόσο ἀπό τήν περίοδο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ὅσο και ἀπό τήν Μικρασιατική καταστροφή καί παρέχονται πραγματολογικά στοιχεῖα γιά τούς πρωταγωνιστές τῆς περιόδου ἐκείνης. Ἰδιαίτερα σημαντικές καί λίαν ἐνδιαφέρουσες θά παραμένουν οἱ προσωπικές μαρτυρίες για την ἐποχή ἐκείνη ἀπό ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων και τῶν τεχνῶν περιγράφοντας τον ἡρωϊσμό τοῦ ὡς ἄνω Ἁγίου και τῶν γενναίων Ἑλλήνων πού θυσιάστηκαν «για τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη την Ἁγία και τῆς πατρίδος την ἐλευθερία». Ὁ κατάλογος τῶν εἰκόνων και το εὑρετήριο ὀνομάτων ἀποτελοῦν χρήσιμα τεχνικά γλωσσικά ἐργαλεῖα, πού βοηθοῦν τον ἀναγνώστη στήν μελέτη τοῦ βιβλίου. Ὡς προς τά ἀσήμαντα τυπογραφικά ἀβλεπτήματα τά ὁποῖα παρατηροῦνται στίς παρακάτω σελίδες: σελ. 6 « Εἰσήγισης», ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Εἰσήγησης», σελ. 6 καί 287 «Ἐπίλογος 259», ἀντί τοῦ ὀρθοῦ «Ἐπίλογος 287», κ.λπ., ἀποτελοῦν σύνηθες φαινόμενο στις ἐκδόσεις τῶν βιβλίων και σημειώσαμε μερικά, μόνο καί μόνο για να διορθωθοῦν σε μια ἑπόμενη ἔκδοση. Με την ἐπιλεκτική βιβλιογραφία και τό πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ὁ σ. παρουσίασε ἕνα ἀξιόλογο ἱστορικο θεολογικό βιβλίο ἰδιαίτερα χρήσιμο στούς δύσκολους καιρούς πού διερχόμαστε μέ διαχρονικό πατριωτικό και ἐθνικό χαρακτῆρα. Με τήν μελέτη αὐτή ὁ σ. συμβάλλει σημαντικά στήν βιβλιογραφία τῆς τοπικῆς ἱστορίας τῆς Δράμας, ἀλλά και τῆς σύνολης ἱστορίας τῶν Μακεδονικῶν Σπουδῶν.

Ἀξίζουν ἔπαινοι στόν σ. για την κοπιώδη προσπάθειά του και τοῦ εὐχόμαστε με ὑγεία καί δύναμη τή συνέχιση τῆς συγγραφῆς παρόμοιων ἐποικοδομητικῶν πονημάτων.