Το εργοστάσιο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

· Στ. Σταυρόπουλος, συνιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ: «Η επιχείρηση υλοποίησε μία σειρά ενεργειών, ώστε αφενός να διευρύνει την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων της και αφετέρου αναβάθμισε την τεχνολογική υποδομή της»

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

 

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. δεν αφορούν μόνο δημόσιες επενδύσεις, αλλά και ιδιωτικές, με επιχειρήσεις, ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο δρόμο της καινοτομίας και να προχωρούν σε σημαντική αναδιάταξη δυνάμεων και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μια τέτοια περίπτωση, υγιούς επιχείρησης με πολυετή δράση, η οποία εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και διεύρυνε τις δυνατότητές της, είναι η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, η οποία αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχονται από την Πολιτική Συνοχή της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού 310 εκ. ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση, η οποία αφορά ολόκληρη τη χώρα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, υπήρχε η δυνατότητα τα επενδυτικά σχέδια να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης για την Τεχνοπλαστική Δράμας είναι 133.472 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 66.736 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιελάμβανε επενδύσεις σε κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, μηχανήματα – εξοπλισμό, άυλες δαπάνες και μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Μέσω της συμμετοχής στη δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

-βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της

-αύξηση της κερδοφορίας της

-ενίσχυση της εξωστρέφειας

-επέκταση της αγοράς με την προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

-εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες

-αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών

-ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

-δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Έτσι, μέσα από τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, μια τοπική επιχείρηση της Δράμας ενισχύθηκε σημαντικά, γεγονός που απέφερε οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

 

Η ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ, έχοντας πολυετή εμπειρία, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον

 

Η εφημερίδα «Εργασία… συν» συνομίλησε με τον κ. Στρατή Σταυρόπουλο, συνιδιοκτήτη και Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Τεχνοπλαστική Δράμας, ο οποίος παρουσίασε εν συντομία το ιστορικό και τις δράσεις της επιχείρησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Σταυρόπουλος, «Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1971, μετά από μεταβολές που διαχρονικά έγιναν στο εταιρικό της σχήμα, τελικά πήρε τη σημερινή της μορφή. Το αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η “κατασκευή συσκευασίας από πλαστικές ύλες με τη χρήση μηχανικών μέσων” και από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα παρέμεινε στον ίδιο τομέα, προσαρμοζόμενο και επεκτεινόμενο ωστόσο στις νέες απαιτήσεις του πελατολογίου και της νομοθεσίας».

Μιλώντας για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, ο κ. Σταυρόπουλος επεσήμανε: « Η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της σε ενοικιαζόμενο ακίνητο 300 τ.μ. Μόλις έξι χρόνια αργότερα, κατασκευάζει και μεταφέρεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 400 τ.μ. Ενώ, δύο χρόνια μετά, η αυξημένη ζήτηση οδηγεί την επιχείρηση σε επέκταση των ιδιόκτητων χώρων της κατά 300 τ.μ. Προκειμένου να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστική, η επιχείρηση ανακαινίζει τους χώρους της και αναβαθμίζει – επεκτείνει σε νέες γραμμές παραγωγής, το μηχανολογικό εξοπλισμό της κατά την περίοδο 2009-2012. Από το 2012 κι έπειτα, η επιχείρηση διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία για PP, HDPE, LDPE και PET. Τέλος, από το 2011, στην επιχείρηση λειτουργεί ιδιόκτητος υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μετατρέπει, μόνη της, την υψηλή τάση ρεύματος που προμηθεύεται από τη ΔΕΗ, σε χαμηλής τάσης».

Ο συνιδιοκτήτης και Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης Στ. Σταυρόπουλος

Ο κ. Σταυρόπουλος μίλησε και για το πελατολόγιο της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι «βασικότερο πελατολόγιο της επιχείρησης, από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα αποτέλεσαν και αποτελούν οι γαλακτοβιομηχανίες και λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και αγροδιατροφικού τομέα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της, παίζουν οι εξαγωγές που πραγματοποιεί από το 1997 σε χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή οικονομική κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα, η επιχείρηση, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της, διαμορφώνει την στρατηγική της έτσι ώστε να καταφέρει τη διείσδυσή της σε νέες αγορές – χώρες και την εδραίωσή της ως κυρίαρχη επιχείρηση του κλάδου της στις αγορές των χωρών που ήδη έχει διεισδύσει». Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Σταυρόπουλος, «προκειμένου η επιχείρηση να εξασφαλίσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών της οργανώνει τις διαδικασίες της σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ISO9001:2008».

Επίσης, ο κ. Σταυρόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι «η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη σε όλα της τα επίπεδα». Όπως είπε, «στην πλειοψηφία τους οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων αυτόματης παραγωγής, ενώ παράλληλα η παραγωγική διαδικασία

ενσωματώνει σύστημα παρακολούθησης, σαφώς πάντα με την επίβλεψη του ανθρώπινου παράγοντα».

Όσον αφορά την επένδυση που έγινε, με αξιοποίηση συγχρηματοδοτικών εργαλείων, ο κ. Σταυρόπουλος δήλωσε στην «Εργασία… συν»: «Η επιχείρηση υλοποίησε μία σειρά ενεργειών, ώστε αφενός να διευρύνει την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων της, με την αγορά καλουπιών για νέα, εξελιγμένα και πιο φιλικά στο περιβάλλον, προϊόντα και αφετέρου αναβάθμισε την τεχνολογική υποδομή της, με την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων παραγωγής και διοίκησης».