Δείτε τη δημοσίευση

Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
Δείτε τη δημοσίευση