ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

  • «Οικονομικές ενισχύσεις για τη δράση “Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία”»

 

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη αναφέρονται τα εξής:

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου.

Με βάση την εγκύκλιο για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 04/12/2017, τουλάχιστον την αίτησή τους στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας μπορούν να τα προσκομίσουν και μετά τις 04/12/2017. Στη διαδικασία έκδοσης της άδειας διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοιπους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστασίας.

Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου εξέδωσε και απόφαση με την οποία εγκρίνεται η ένταξη συνολικά δεκαέξι (16) δικαιούχων στη Δράση 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5.427.531,10€ και ειδικά για τον νομό Δράμας δικαιούχος είναι ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Δράμας με ύψος δαπάνης 222.558,00€.

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις αφορούν στην υλοποίηση ενεργειών όπως:

  1. Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ενίσχυση 100%)
  2. Συγκέντρωση στοιχείων ελέγχου αποδόσεων (ενίσχυση 70%)
  3. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου ζωικού γενετικού υλικού (ενίσχυση 100%)
  4. Γονοτυπικός έλεγχος των ζώων (ενίσχυση 100%)

Καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο πάγια αιτήματα των κτηνοτρόφων και του Νομού μας ενώ, με την απλούστευση της διαδικασίας, διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην υποβολή των αιτημάτων.