Κ. ΜΠΛΟΥΧΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ: «Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕ ΑΜΕΣΑ»

 

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υγειονομική Αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ. Πρόκειται για το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έρχεται ως συνέχεια της αναβάθμισης του εξωτερικού του κτηρίου.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνος Μπλούχος ανέφερε πως «με γρήγορους ρυθμούς και πολύ συντονισμένο βηματισμό, προωθήσαμε το αίτημα για την υγειονομική αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου μας. Η κεντρική διοίκηση ανταποκρίθηκε άμεσα». Όπως σημείωσε, «η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ενέκρινε από άποψη σκοπιμότητας το αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και της 4ης Υ. Πε. για την υλοποίηση του έργου “Υγειονομική Αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας” συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 €. Η δαπάνη του έργου θα χρηματοδοτηθεί, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, με την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη”, στον άξονα προτεραιότητας 3 με τίτλο “Δράση 9α.18.1 Υποδομών Υγείας”».

Ο κ. Μπλούχος εξέφρασε συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς «τον Υπουργό Υγείας, την 4η Υ. Πε Μακεδονίας Θράκης και τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες ωσαύτως στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, χωρίς την βοήθεια των οποίων και τη στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το αναμενόμενο και σε αυτό τον σύντομο χρόνο».