ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

 

Ο Δραμινός Γιάννης Συνανίδης με το καινοτόμο πρόγραμμά του «Πρωτογενής Διατροφή» διαπρέπει σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι μόνο, έχοντας πετύχει την αναγνώριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων Πολιτισμού για την UNESCO, τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, καθώς και από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας».

Ο κ. Συνανίδης, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρέως γνωστός από την ενασχόλησή του είτε ως εργαζόμενος είτε ως ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης, με το πρόγραμμα «Πρωτογενής Διατροφή», στοχεύει στην διασφάλιση της αίσθησης της ταυτότητας και τη συνέχεια των διατροφικών συνηθειών με χρήση προϊόντων του ελληνικού χώρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων Πολιτισμού για την UNESCO, όσο και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας», «η διάδοση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, την οποία προωθεί η “Πρωτογενής Διατροφή” αποτελεί παγκόσμιο αίτημα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σειράς ασθενειών που μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες». Μάλιστα, η παραγωγή των απαραίτητων προϊόντων για την εφαρμογή της «Πρωτογενής Διατροφή» ενισχύει την τοπική αγροτική οικονομία και υπηρετεί την αειφόρο ανάπτυξη. Η προτεινόμενη διατροφή αποτελεί αρχαιότατη ελληνική πρακτική, έχει τις ρίζες στην Ιπποκράτειο Ιατρική, με αποδεδειγμένα ευεργετικά αποτελέσματα.