ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

  •  «Μέσα στο μήνα Μάρτιο θα προχωρήσουμε στην εξόφληση των δεδουλευμένων εφημεριών»
  • «Ο προϋπολογισμός απέκτησε ένα βηματισμό ενίσχυσης από το 2015 και μετά, σε σχέση με το παραγόμενο έργο»
  • «Ύστερα από μία πενταετία παγώματος των προσλήψεων, στελεχώνεται και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό»

 

Σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, η οποία υπογράφεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Νικόλαο Λιάτση, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018, αναφέρονται τα εξής:

Με αφορμή το από 13-03-2018 δημοσίευμα της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν. Δράμας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

 

Πρόσθετες εφημερίες

 

Η Ένωση Ιατρών του Νοσοκομείου, γνωρίζει πολύ καλά πως οι πρόσθετες εφημερίες δεν πληρώθηκαν ακόμη διότι έπρεπε πρώτα να γίνει ανακατανομή των ποσών που εγκρίθηκαν από την 4η Υ.Πε. προκειμένου να μην γίνουν περικοπές.

Γνωρίζει επίσης πολύ καλά ότι την Παρασκευή 09-03-2017 (πριν το δημοσίευμα στα Μ.Μ.Ε.) αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις ανακατανομής έγκρισης δαπάνης για την πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών που αφορούν τους μήνες Ιούλιο (ΑΔΑ: 64ΤΜΟΡ1Ο-1ΘΔ), Αύγουστο (ΑΔΑ: 631ΝΟΡ1Ο-3ΩΟ), Σεπτέμβριο (ΑΔΑ: ΨΓΗΤΟΡ1Ο-6Υ2) και Οκτώβριο (ΑΔΑ: Ψ6ΡΦΟΡ1Ο-ΔΤ3) και οι εφημερίες θα πληρωθούν στο σύνολό τους. Μέσα στο μήνα Μάρτιο θα προχωρήσουμε στην εξόφληση των δεδουλευμένων εφημεριών.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι η 4η Υ.Πε. δεν έχει βάλει κανένα όριο στις πρόσθετες εφημερίες. Κάθε μήνα το Νοσοκομείο προϋπολογίζει το ποσό που θα χρειαστεί για τις πρόσθετες εφημερίες του επόμενου μήνα, το ποσό αυτό εγκρίνεται από το Δ.Σ. και στη συνέχεια η απόφαση αποστέλλεται για έγκριση στην 4η Υ.Πε.. Για τους παραπάνω μήνες εγκρίθηκε από την 4η Υ.Πε. το σύνολο των ποσών που αιτηθήκαμε. Λόγω αποχώρησης δύο Αναισθησιολόγων και δύο Μαιευτήρων αυξήθηκαν κατά πολύ οι πρόσθετες εφημερίες με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόκλιση από την αρχική εκτίμηση. Και πάλι όμως η 4η Υ.Πε. ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας, τροποποίησε τις Αποφάσεις της προκειμένου να μην γίνει καμία περικοπή κατά την εκκαθάριση.

 

Προϋπολογισμός

 

ΕΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2013: 8.527.733

2014: 7.865.142

2015: 6.849.407

2016: 7.035.346

2017: 7.240.000

2018: 7.150.000

Σε αυτόν τον πίνακα αποτυπώνεται το σύνολο του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Δράμας ανά έτος. Στους προϋπολογισμούς των ετών 2013 και 2014 συμπεριλαμβάνονται και τα 3 Κέντρα Υγείας του Νομού, τα οποία έως τότε ανήκαν οργανικά στο Νοσοκομείο. Ο προϋπολογισμός του 2018 θα ενισχυθεί κατά 300.000 € στην κατηγορία του φαρμάκου και θα ανέλθει στο ποσό των 7.450.000 €.

Αλήθεια, από πού προκύπτει η τριετής παραμονή του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου Δράμας στα ίδια χαμηλά επίπεδα;

Ο προϋπολογισμός απέκτησε ένα βηματισμό ενίσχυσης από το 2015 και μετά, σε σχέση με το παραγόμενο έργο.

Επίσης, από πού προκύπτει το γεγονός ότι σε όμορα Νοσοκομεία ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 20% ανά έτος;

Ποιες είναι οι ανάγκες προμήθειας φαρμάκων που δεν μπορούν να καλυφθούν όταν μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2016 δημιουργήσαμε αποθεματικό δύο μηνών και στα φάρμακα και στο υγειονομικό υλικό!

 

Υποστελέχωση

 

Ύστερα από μία πενταετία παγώματος των προσλήψεων, στελεχώνεται και πάλι το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2017

ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

2012: 1 – 0

2013: 0 -2

2014: 0 – 5

2015: 1 – 2

2016: 2 – 6

2017: 6 – 8

Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα :

Ήδη από το 2015 έχουν προσληφθεί εννέα (9) ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ορθοπεδικής

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νευρολογίας

-Τρεις (3) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με μετεκπαίδευση στην Παιδοακτινολογία

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Οδοντιατρικής

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έχουν σταλεί στο Υπουργείο για διορισμό ακόμη:

-Πέντε (5) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση της Μ.Ε.Θ.

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Παθολογίας

Επίσης εντός του 2018 θα προκηρυχθούν άλλες οχτώ (8) θέσεις, οι οποίες αφορούν την πρόσληψη:

-Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογίας

-Δύο (2) ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας

-Πέντε (5) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν και αυτές οι προσλήψεις εντός του 2018, γι’ αυτό κινούμαστε με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας χωρίς καμία καθυστέρηση και χρονοτριβή.

Εκτός από το μόνιμο ιατρικό προσωπικό, το Νοσοκομείο στελεχώθηκε και με επικουρικό. Συγκεκριμένα, από το 2016 μέχρι και σήμερα, προσλήφθηκαν με τριετή θητεία δεκατέσσερις (14) επικουρικοί ιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας

-Δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας

-Δύο (2) ιατροί ειδικότητας Παθολογίας εκ των οποίων η μία αποχώρησε επειδή κατέλαβε μόνιμη θέση σε άλλο Νοσοκομείο.

-Μία (1) ιατρός ειδικότητας Νεφρολογίας

-Ένας (1) ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας ΩΡΛ

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ουρολογίας

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

-Ένας (1) ιατρός ειδικότητας Χειρουργικής

Επίσης το 2017 υπήρχαν ακόμη δύο εγκεκριμένες θέσεις για την πρόσληψη επικουρικών, ενός Παθολόγου και ενός Αναισθησιολόγου αλλά δεν υπήρχε ενδιαφερόμενος.

Εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου να στελεχωθεί πλήρως το Νοσοκομείο Δράμας και μάλιστα με ειδικότητες που σήμερα δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο και έχει προταθεί η σύσταση των θέσεων αυτών στην πρόταση του Οργανισμού (ειδικότητες : Κυτταρολογίας, Αιματολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Παθολογικής Ογκολογίας).

Έτσι, με πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, αδιαμφισβήτητα τεκμηριώνεται η ανταπόκριση της 4ης Υ.Πε. και του Υπουργείου στα αιτήματά μας για την στελέχωση του Νοσοκομείου μας, δημιουργώντας συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας.

Γι’ αυτό λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια και όχι πικρόχολες κριτικές. Εξάλλου το Νοσοκομείο Δράμας δεν είναι θέμα που προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια μας ξεκίνησε σε μία εποχή που η βαθειά οικονομική κρίση δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές των πολιτών. Σε μία εποχή που η εξασφάλιση της σταθερότητας, της προστασίας του πολίτη και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας επιβάλλεται να είναι βασικό στοιχείο των στρατηγικών και των δράσεων που επιλέγονται για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Καλώ την Ένωση Ιατρών, αντί να ασχολείται με δημοσιεύματα μέσα από τα οποία προσπαθεί να αναδείξει τα προβλήματα του Νοσοκομείου, (τα οποία εμείς τα γνωρίζουμε πολύ καλά και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να τα λύσουμε) να μας καταθέσει προτάσεις για την επίλυσή τους προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική ανάπτυξη του Οργανισμού μας.

Το τι πρέπει να γίνει όλοι το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος. Μόνο με σωστή συνεργασία, ευσυνειδησία και όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΤΣΗΣ