ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

 

  • Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας ακόμη και μεταξύ γειτονικών Δήμων άλλων Νομών

 

Σε διαδημοτική συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση εργασιών στην ευρύτερη περιοχή προχώρησαν οι Δήμοι Δοξάτου και Παγγαίου, έτσι ώστε να αλληλοϋποστηριχτούν σε τομείς άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, μέσω της υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης, παραχωρείται για χρήση από τον Δήμο Παγγαίου ένα καλαθοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας και από το Δήμο Δοξάτου ένας ισοπεδωτής γαιών και ένα απορριμματοφόρο όχημα μικρής χωρητικότητας. Τα διαστήματα απασχόλησης των μηχανημάτων θα καθορίζονται από το όργανο παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης (επιτροπή με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων από τους δύο Δήμους) μετά από έγκριση της διαθεσιμότητας τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η συνεργασία των δύο πλευρών αποσκοπεί στην από κοινού εκτέλεση εργασιών:

α) συντήρησης και αποκατάστασης δρόμων, αντιπυρικών ζωνών δημοτικών δασικών δρόμων, τάφρων

β) αντικατάστασης λαμπτήρων και άλλων εργασιών που απαιτούν χρήση καλαθοφόρου οχήματος

γ) αποκομιδής απορριμμάτων με την συνδρομή μηχανημάτων-οχημάτων και χειριστών αυτών του ενός Δήμου προς τον άλλο.

Σκοπός της διαδημοτικής συνεργασίας είναι η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, που κατά κανόνα είναι περιορισμένου προϋπολογισμού, προς τους αντίστοιχους χρήστες δημότες των δύο Δήμων με τρόπο πιο άμεσο και απαλλαγμένο από λοιπές χρονοβόρες διαδικασίες, σε σύντομο χρονικό διάστημα και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό.

Η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων έχει διάρκεια δύο ετών. Πρόκειται σαφέστατα για μια ενέργεια που αναπτύσσει την κουλτούρα της συνεργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και ανάμεσα σε γειτονικούς μεν Δήμους, αλλά από διαφορετικούς Νομούς.