Αποφάσεις σχετικά με τη δρομολόγηση απαραίτητων διαδικασιών στο πλαίσιο της λύσης και εκκαθάρισης της ΔΕΚΠΟΤΑ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, στην πρόσφατη (δια περιφοράς) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης, την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Το Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ ομόφωνα αποφάσισε την επικαιροποίηση των στοιχείων του προσωπικού της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτου τρόπου πρόσληψης, και την μεταφορά τους στο νέο φορέα-Δήμο Δράμας. Μάλιστα, στην απόφαση, όπως αυτή αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», αναφέρονται ονομαστικά όλοι οι υπάλληλοι της δημοτικής επιχείρησης, καθώς και όσοι απασχολούνται στο πλαίσιο προγράμματος 8μηνων του ΟΑΕΔ, αλλά και μια περίπτωση σύμβασης μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

Σε άλλη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε (κατά πλειοψηφία) να εγκρίνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη τακτοποίηση και φροντίδα του μεγάλου χώρου της επιχείρησης, όπου σήμερα στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία, να προετοιμαστεί και να λειτουργήσει πάλι ως χώρος «Κέντρου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Δράμας» ώστε όταν παραδοθεί στο Δήμο Δράμας, αμέσως με τη λύση της επιχείρησης, να είναι έτοιμος άμεσα λειτουργικός προς χρήση.

Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε (πάλι κατά πλειοψηφία) την «Παραγραφή τιμολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας». Στην απόφαση αναφέρονται συγκεκριμένα παραστατικά και στοιχεία προμηθευτών, σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Από τη μια περιλαμβάνεται πίνακας με υποχρεώσεις που έχουν παραγραφεί λόγω χρονικής διάρκειας (πενταετία) από το 2015 έως το 2016, ενώ, από την άλλη, η δεύτερη λίστα αφορά υποχρεώσεις, από το 2017 έως το 2019, που όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους.

Το συνολικό ποσό και για τις δύο κατηγορίες είναι περίπου 74.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της δημοτικής επιχείρησης για το έτος 2021, σύμφωνα με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών («Τέλος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη δεσμεύονται πιστώσεις για δαπάνες για τις οποίες έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής ή που δεν πληρούν προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας» και Η συνέχιση της εγγραφής τους στον προϋπολογισμό, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται εσφαλμένα δαπάνες, οι οποίες ως μη κανονικές, δεν είναι δυνατόν να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν, καθιστώντας αδύνατη τη μείωση των υποχρεώσεων και την υλοποίηση της δέσμευσης της χώρας μας, ως προς το βαθμό που βεβαίως αναλογίες στον υποτομέα των ΟΤΑ. Περαιτέρω, δεσμεύονται πόροι των ΟΤΑ, οι οποίοι θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τη διενέργεια άλλων κρίσιμων δαπανών για τη λειτουργία ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εξυπηρέτηση των πολιτών»).

 

Το κρεμμύδι

 

 

Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Σύμφωνα και με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία 30 ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση» υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους και επομένως αυτές δεν θα ενταχθούν τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για Πολυκατοικίες στην πλατφόρμα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμη ως την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00.

 

Το σκόρδο

 

 

Το νέο Νέο-Οθωμανικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η ταυτόχρονη επίκληση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να «ξέρει τα όριά του» είναι η επικοινωνιακή «οδηγία» του Σουλτάνου και μια τρανή απόδειξη ότι συμπεριφέρεται οριακά πάνω στην κλωστή. Τα παραπάνω την τετραετία διαδραματίστηκαν σε πολλές εκδόσεις με μια άτονη Ε.Ε. και τις ΗΠΑ (του Τραμπ) να γοητεύονται από τις… σουλτανιές.

Η 20η Ιανουαρίου 2021 όμως σήμανε ότι η πολιτική κανονικότητα και η ευταξία επιστρέφουν και εδώ ούτε πολιτικό χρόνο ως υπόλοιπο έχει η Τουρκία, αλλά ούτε και τα οικονομικά καύσιμα, να «παίζει» το ίδιο σενάριο. Οδεύουμε σε μια ρεαλιστική επαναδιάταξη και στην ευαίσθητη περιοχή μας και οι διπλωματικές συμμαχίες μας με χώρες της Ανατολής και το Ισραήλ τουλάχιστον έχουν ενταχθεί απέναντι στον ηγεμονισμό της Τουρκίας.

 

Ο άνηθος