Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας είχαν την ευκαιρία να λάβουν την πολυπόθητη επιστολή (mail) της Οργανωτικής Ομάδας των βραβείων Guinness. Ειδικότερα, μετά από μία επίπονη και σχολαστική διαδικασία ελέγχου περίπου τριών μηνών, από πλευράς των εκπροσώπων του Guinness, του οπτικοακουστικού υλικού που απεστάλη από τα δύο σχολεία της πόλης αναφορικά με τη διεξαγωγή του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Γκρινιάρης», τελικώς διαπιστώθηκε πως πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την απονομή του ρεκόρ Guinness. Πιο συγκεκριμένα, η κατάρριψη του ρεκόρ Guinness αφορούσε την ταυτόχρονη μαζική συμμετοχή 418 μαθητών σε ομάδες των τεσσάρων παιχτών, του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και την επιτυχή ολοκλήρωση μίας παρτίδας του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Γκρινιάρης» (Ludo στη διεθνή ορολογία) στον προαύλιο χώρο των δύο σχολικών μονάδων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η εν λόγω δράση εντάσσεται στα καινοτόμα προγράμματα που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του «ανοίγματος» του σχολείου προς την ευρύτερη κοινωνία. Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής των παιδιών σε μια ομαδική προσπάθεια κατάκτησης ενός συλλογικού στόχου, απώτερη επιδίωξη του παιδαγωγικού εγχειρήματος αποτέλεσε η καλλιέργεια των αρχών της συνεργατικότητας, της δημοκρατικότητας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών των δύο σχολικών μονάδων. Τα παιδιά των δύο σχολείων, επίσης, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μία εγγύτητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και να γνωρίσουν την αξία των παραδοσιακών επιτραπέζιων παιχνιδιών σε αντιδιαστολή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι Διευθυντές του 1ου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου ευχαριστούν όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των δύο σχολείων που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή της όλης προσπάθειας (επίσης συμμετείχαν και δύο μαθητικά τμήματα από το 3ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας). Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδονται στις εκπαιδευτικούς κ. Ελένη Σμολοκτού και κ. Όλγα Γεωργιάδου, που είχαν την ευθύνη για το συντονισμό και τη γραφειοκρατική προώθηση της εκπαιδευτικής δράσης. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται προς τον εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Μάνο Γρηγοριάδη για την προσφορά του στην τεχνολογική υποστήριξη του έργου, καθώς και τους εννιά επιτηρητές από διάφορες υπηρεσίες της πόλης που συνέδραμαν στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Τέλος, αποδίδονται ευχαριστίες στον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο για την υλικοτεχνική και ένθερμη στήριξη της όλης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.

Ασφαλώς, οι νικητές μαθητές και οι νικήτριες μαθήτριες των δύο σχολείων θα ενημερωθούν για την κατάκτηση του ρεκόρ Guinness, καθώς και θα παραλάβουν τα ανάλογα πιστοποιητικά βράβευσης σε μία ειδική εκδήλωση/ γιορτή που θα λάβει χώρα στην αυλή των σχολικών μονάδων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.