ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Νέα αίτηση της (διευρυμένης όπως αναφέρεται) Διοικούσας Επιτροπής του άτυπου Συλλόγου Οικισμού «Άγιος Παύλος»  κατατέθηκε προς το Δήμο Δράμας και ««Ζητείται η επικαιροποίηση της 102/17-3-2014 Ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να ονομαστεί, η νέα περιοχή Νοτιοανατολικά της Δράμας, σε Οικισμός “Άγιος Παύλος” κ.λ.π.». Η επιστολή έχει ως αποδέκτες τον Δήμαρχο Δράμας, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, ενώ κοινοποιείται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και τους Βουλευτές του Νομού. Ως σχετικά της αίτησης αναφέρονται σειρά εγγράφων (από το 2011 και μετέπειτα) σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλει ο άτυπος Σύλλογος για να δοθεί η ονομασία «Άγιος Παύλος» σε περιοχή της Δράμας, ενώ συνημμένος είναι και «ο θεματικός χάρτης του Οικισμού “Άγιος Παύλος”».

Αναλυτικά, στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:

  1. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Οικισμού Άγιος Παύλος, με διευρυμένη σύνθεση, για επανυποβολή νέας αίτησης προς υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της, επανερχόμενοι αιτούμεθα την επικαιροποίηση της 102/17-3-2014 ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, περί ονομασίας της νέας περιοχής Νοτιοανατολικά της Δράμας σε Οικισμός «Άγιος Παύλος». Δηλαδή αιτείται η έκδοση νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με το 13267/27-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και επαναδιαβίβασή της στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων.

Στη νέα αυτή Απόφαση δύναται να υπάρξει διόρθωση της προσθήκης, που μπήκε οίκοθεν, με την 25/8-4-2015 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, «σαφέστερη αναφορά ως προς τα Νότια όρια του Οικισμού…» ήτοι να ορισθεί, ότι εκτείνεται ο Οικισμός Νότια, μέχρι την οδό Άθωνος και όχι μέχρι των αγροκτημάτων Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής, όπως ορίσθη με την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία εδιπλασίασε την αρχική έκταση του Οικισμού.

Ως γνωστόν η όλη αυτή διαδικασία της επικαιροποίησης δεν προβλέπεται, αφού υπάρχει η βασική αρχή, ότι το κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια και δεν θα χρειαζόταν, σαν τυπική διαδικασία, αν δεν υπήρχε μία ατυχή σύμπτωση καθυστέρησης εισαγωγής του θέματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων, για την απαιτούμενη γνωμοδότηση και στη συνέχεια η προεκλογική περίοδος και η προκήρυξη Δημοτικών Εκλογών.

Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία, αφού ονόματα όπως το «Άγιος Παύλος» περνούν από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων κατά 99%, με θετική γνωμοδότηση.

Οι σημαντικοί και εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν για το αίτημα έχουν εκφραστεί εκτενώς στις, ως εις τα σχετικά, αναφερόμενες αιτήσεις των κατοίκων του Οικισμού « Άγιος Παύλος» και της ευρύτερης περιοχής. Η θέση μας είναι δεδομένη γιατί πιστεύουμε, ότι αυτό που ζητάμε καλύπτει ένα τεράστιο κενό για τη Δράμα, ότι είναι σωστό και αξίζει από το δίκαιο και από τα πράγματα.

Η ονομασία της Νοτιανατολικής αυτής περιοχής της Δράμας πρακτικά είναι γεγονός. Στη συνείδηση όλων δημιουργήθηκε ήδη εκ των πραγμάτων, οι πάντες ονομάζουν την περιοχή «Άγιος Παύλος».

  1. Το σύνολο των κατοίκων του Οικισμού «Άγιος Παύλος» και των εχόντων τα κτήματά τους στον Οικισμό, που εκπροσωπείται από την Διοικούσα Επιτροπή του άτυπου Συλλόγου μας, διακεκριμένοι πολίτες της Δράμας, είναι σύμφωνοι με την ονοματοδοσία, σε «Άγιος Παύλος»,το επιθυμούν, το επιδιώκουν και ένθερμα το ζητούν, θέσαντες τις υπογραφές τους, πεντακόσιες δέκα επτά (517) συνολικά, κάτω από τις σχετικές αιτήσεις και παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία τους.

Ενδεικτικό είναι, ότι οι κάτοικοι πέριξ του εξωκκλησίου του Αγίου Τρύφωνα είναι οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές της ονομασίας της περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».

Είναι σημαντικό, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι πρώην Πρόεδροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Τρύφωνα, χωρίς εξαίρεση ως κατωτέρω:

α. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος, επίτιμος, β. Χατζησταυρίδης Γεώργιος, «Μακεδόνας», γ. Τσιμπλικίδης Βασίλειος δ. Γκούζδης Δημήτριος και ε. Κεσίσογλου Κίμων, που αυτονόητο είναι, ότι όλοι μαζί, εξέφραζαν και εκφράζουν το σύνολο.

Έχουν ταχθεί στο πλευρό μας, είναι ένθερμοι συμπαραστάτες στην Επιτροπή, έχουν υπογράψει τις σχετικές αιτήσεις, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους ενεργούντες ενωτικά και περιμένουν με ανυπομονησία την ικανοποίηση του αιτήματος ονοματοδοσίας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», καθώς και την προώθηση των λοιπών συναφών θεμάτων.

Με τις προτάσεις μας, η περιοχή του εξωκκλησίου Αγίου Τρύφωνα και η ιστορικότητά του, αναδεικνύονται και προβάλλονται, καθώς επίσης, η μοναδική ομορφιά και το κάλλος της ευρύτερης περιοχής, με τον καταπράσινο λοφίσκο της, με την παρθένα πλαγιά του Οικισμού, με το γλυκό κλίμα, με εικόνες ομορφιάς, με διάσπαρτα σπίτια και βίλες που εντυπωσιάζουν.

  1. Η συναίνεση και η στήριξη από τον Σεβασμιώτατο Δράμας κ. κ. Παύλο για την ονομασία της περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», γραπτή και προφορική, είναι εξαιρετικά σημαντική και σεβαστή. Οι πατρικές ευχές και η ευλογία του ηγέτη της τοπικής εκκλησίας, αποτελούν μεγάλο κίνητρο για να συνεχίζουμε την πρωτοβουλία μας, τις προσπάθειές μας, που μοναδικό σκοπό έχουν το κοινωνικό όφελος.

Οι πρώην Δήμαρχοι, ο Τζίμας Μαργαρίτης, ο Μαργαρίτης Θώμας και ο Χαρακίδης Κυριάκος δήλωσαν την θετική τους γνώμη, για το νέο Οικισμό «Άγιος Παύλος», είχαν άριστη συνεργασία μαζί μας και στηρίζουν τις προσπάθειές μας.

Ο καθένας από τους δημιουργούς αυτούς, έβαλε το δικό του ογκώδη λίθο στο μεγαλόπρεπο έργο που λέγεται Οικισμός «Άγιος Παύλος».

Λοιποί φορείς, δραστήριες προσωπικότητες, διακεκριμένοι πολίτες της Δράμας, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συντάσσονται με το όραμα που λέγεται, Οικισμός «Άγιος Παύλος» και γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας, που ανοίγει δρόμους για την προσδοκώμενη ανάπτυξη.

  1. Η Δράμα έχει ένα τεράστιο θησαυρό, το χάρισμα, την εύνοια από το Θεό να στείλει τον Απόστολο Παύλο εδώ, τον «Πρώτον μετά τον Ένα», για το ξεκίνημά του προς την Ευρώπη. Σε ένα θεϊκό όραμα, που είδε ο Απόστολος Παύλος με την εμφάνιση ενός Μακεδώνα, σαν φωνή όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδος, ακούει την παράκληση, «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», θεϊκή πρόσκληση. Η επίσκεψη αυτή του Αποστόλου Παύλου, του Απόστολου που δέχθηκε την ελληνική παιδεία, του Αποστόλου των Εθνών, είναι ευτυχία για την περιοχή μας, ένα ιστορικό γεγονός τεράστιας σημασίας και σταθμός στην ιστορία της Ευρώπης, ήταν η αρχή του εκχριστιανισμού όλης της Ευρώπης.

Από την περιοχή της Μητροπόλεως Δράμας, ξεκινά ο Απόστολος Παύλος τον εκχριστιανισμό της Ευρώπης, στα νερά του Δραμινού ποταμού ΖΥΓΑΚΤΗ,«έξω της πόλεως παρά ποταμόν», βαφτίζει το πρώτο μέλος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Λυδία «πορφυροπώλιδα». Τα ίδια αυτά νερά που αναβλύζουν από τις ίδιες πηγές υπήρξαν πηγή ζωής και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Εξάλλου από αυτήν την περιοχή ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε για να μεταφέρει στους λαούς της Ανατολής την Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό.

Δίπλα στο ποτάμι ΖΥΓΑΚΤΗ οι πρώτες γυναίκες Εβραίες και Ελληνίδες, δέχτηκαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, τον Χριστιανισμό, αυτές πρώτες αποτέλεσαν την Χριστιανική Κοινότητα, την Χριστιανική Εκκλησία της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο, το ότι στη μετώπη του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, προσωποποιείται από αγιογράφο ο ΖΥΓΑΚΤΗΣ ποταμός, ο Δραμινός ποταμός με τη μορφή του, στη λογική των πρώτων Χριστιανών.

Εδώ είναι η διαδρομή με πεζοπορία, της πρώτης ημέρας του εξαήμερου ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονίκη, 17 χιλιόμετρα εδαφική επιφάνεια στον κάμπο της Δράμας. Εδώ είναι η γέφυρα, το πέρασμα του θεμελιωτή της Εκκλησίας, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, από την Αψίδα Θριάμβου, στα όρια των Νομών Καβάλας- Δράμας, έως το ADDUODECIM (Ρωμαϊκός σταθμός- ΠανδοχείοAD 12), κοντά στην Μαυρολεύκη, στο ΚΟΥΡΟΒΟΣ, τον τόπο της πρώτης διανυκτέρευσής του.

Τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού του, της θρησκευτικής πεζή πορείας προς Θεσσαλονίκη ακολούθησε τον δρόμο, την ευθεία οδό Μαυρολεύκη-Αμφίπολη, τον σημερινό συντομότερο οδικό άξονα προσπέλασης για Θεσσαλονίκη, πορεία 20 ρωμαϊκών μιλίων, όπου έγινε η δεύτερη διανυκτέρευσή του. Τον δρόμο Αμφίπολης και που διέρχεται από το μνημείο του λόφου Καστά, που παραπέμπει στον Μέγα Αλέξανδρο, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς, βρισκόμενο πλησιέστερα στην πόλη της Δράμας, από κάθε άλλη πόλη.

  1. Αυτό που ζητείται με την ονοματοδοσία σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», σαν πρώτο βήμα έργων, είναι η ανάδειξη της θρησκευτικής πλούσιας και βαριάς κληρονομιάς του τόπου μας, που μας δίνει προδιαγραφές για ένα μέλλον καλύτερο, ένα υπέροχο αύριο, χωρίς να απαιτείται καμία πίστωση, δεν χρειάζονται επενδύσεις.

Η ονομασία Οικισμός «Άγιος Παύλος», σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο για ίδρυση-ανέγερση, εκκλησιαστικής ιστορικής σημασίας, μνημειώδη, μεγαλοπρεπή Ναό στην περιοχή του Οικισμού, του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου και επίσης σε συνδυασμό με τα λοιπά έργα, δράσεις και εκδηλώσεις όπως αυτά αναφέρονται σε γενικές γραμμές, ως καταστατικές αρχές, στον συνημμένο Θεματικό Χάρτη του Οικισμού, πέραν της κάλυψης των θρησκευτικών αναγκών, θα ωφελήσει πολλαπλώς την τοπική οικονομία της Δράμας, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή, ειδικά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης.

Η ονοματοδοσία, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος» είναι έργο διαχρονικό, είναι χρέος για τις επόμενες γενιές.

Το όνομα « Άγιος Παύλος» έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι ξεχωριστό, έχει απόλυτη σχέση με τη νέα αυτή περιοχή που ονομάστηκε Οικισμός «Άγιος Παύλος», είναι το πιο δόκιμο με ιδιαίτερη βαρύτητα το καταλληλότερο, για να δοθεί και με την αιτούμενη επικαιροποίηση, στην πιο κατάλληλη αυτή περιοχή της Δράμας με κατεύθυνση προς Φιλίππους. «Ρrofiterdel’ occasion», επωφεληθείτε της ευκαιρίας, «ιδού στάδιον δόξης λαμπρόν».

  1. Ο Οικισμός «Άγιος Παύλος», έχει διαχωριστική γραμμή προς Βορρά την οδό Πολυδεύκη και ξεκινά από εκεί που τελειώνουν τα όρια του Συνοικισμού Αμπελόκηποι, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το Π.Δ. 15/2-5-1926. Η έκτασή του ήταν αμπελοχώραφα, ένα τμήμα του λεγόμενου «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ». Ως γνωστόν, με το όνομα «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» ονομάζεται όλη η εκτός σχεδίου έκταση πέραν των Συνοικισμών Αμπελόκηποι, Στενήμαχος, Προάστιο κ.λ.π. μέχρι των αγροκτημάτων «ΚΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗ», των κτημάτων Ξηροποτάμου κ.λ.π.

Το πρώτο μεγάλο τμήμα του Οικισμού «Άγιος Παύλος», που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το 1994, πριν 24 χρόνια και μόνον αυτό, είναι σε έκταση τρεις φορές μεγαλύτερο από το Συνοικισμό 40 Εκκλησιές. Το εν λόγω εντός σχεδίου τμήμα του Οικισμού, με μία μόνον εξαίρεση, ως προς ένα κομμάτι της οδού Πολυδεύκη, του πλέον νευραλγικού δρόμου του μεγαλύτερου σε μήκος που χρειάζεται και εκκρεμεί η μερική διάνοιξή του, έχει άριστο ρυμοτομικό, πολεοδομικό σχεδιασμό, σύγχρονα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και τον εξαιρετικό σε εμφάνιση, σύγχρονο, φαρδύ, μακρύ, ολόισιο, δρόμο ξεχωριστό, «την Λεωφόρο Διόσκουρων», την οδό Διόσκουρων.

  1. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας από τις οποίες πέρασε ο Απόστολος Παύλος στα πλαίσια του θησαυρού που άφησε, τον έχουν πολλαπλώς τιμήσει, Καβάλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Μεσολόγγι, Αθήνα, Κόρινθος.

Δεν είναι τυχαίο ότι η γειτονική Καβάλα έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Παύλο, τον Καθεδρικό Ναό της με το όνομα Απόστολος Παύλος, πρόσφατα, ονόμασε το λιμάνι της, σε Λιμένα Άγιος Παύλος, ακόμη και προέκταση του Δραμινού Φαλακρού όρους την ονόμασε, Βουνό Άγιος Παύλος και βρισκόταν σε διαδικασία μετονομασίας της κεντρικότερης οδού της, από οδός Ομόνοιας σε οδός Αγίου Παύλου.

Το Σάο Πάολο Βραζιλίας, «Sao Paolo», Νότιας Αμερικής, η πολυπληθέστερη πολιτεία του κόσμου με 31 εκατομμύρια πληθυσμό, τιμά τον Απόστολο Παύλο και φέρει το όνομά του.

Πώς είναι δυνατόν, όλοι οι άλλοι Νομοί της Μακεδονίας και της Ελλάδας να βρήκαν τρόπο να ξεπεράσουν, να υπερπηδήσουν τις τυχόν δυσκολίες δίνοντας το όνομα Άγιος Παύλος σε ένα Δήμο, σε μία Κοινότητα ή σε μία περιοχή τους; Τυχόν θέματα που δημιουργούνται από της διαπλατύνσεις και διανοίξεις οδών είναι θετικά και αποβαίνουν προς όφελος όλων. Η επέκταση του σχεδιασμού πάντα ευνοεί και δημιουργεί υπεραξία.

Αν υπάρχουν κάποιοι που κωπηλατούν ανάποδα, που «διυλίζουν τον κώνωπα», που αντιδρούν, αυτοί είναι λίγοι, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα επιχειρήματά τους που ακούστηκαν δεν πείθουν κανέναν, είναι αναληθή, ανακριβή, εσφαλμένα και απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, ίσως είναι απληροφόρητοι ή δεν γνωρίζουμε τα κίνητρά τους. Οι κάτοικοι που γνωρίζουν, «εξ απαλών ονύχων», την περιοχή και οι λοιποί πολίτες της Δράμας αναρωτιούνται, τι τους φταίει το όνομα «Άγιος Παύλος», ποιον δεν ωφελεί, ποιον δεν κάνει καλό, γιατί αντιδρούν, ποιοι είναι, πού εμφανίζονται τα ονόματά τους, δεν έχουν τύψεις για τη ζημιά που κάνουν; Πώς είναι δυνατόν, αυτοί οι λίγοι, με τη στάση τους να επηρεάζουν, να καθυστερούν και να μπλοκάρουν τέτοια θέματα; Ερωτήματα αναπάντητα. Για τις αντίθετες αυτές φωνές από την Επιτροπή προτάσσεται η καθαρότητα του λόγου, η ειλικρίνεια και η καλή πίστη.

Το θέμα έγινε «Ιστός της Πηνελόπης».

  1. Η ανάπτυξη δεν πρέπει να εμποδίζεται από στενές ερμηνείες, πρέπει να επιδιώκουμε την ουσία. Η ηγεσία παίρνει πρωτοβουλίες και δίνει διασταλτική ερμηνεία όταν είναι έργο για το οποίο όλοι συμφωνούν, όλοι το θέλουν και το ζητούν, όπως οι κάτοικοι του Οικισμού «Άγιος Παύλος», η Εκκλησία, η Κοινωνία και όταν αποβαίνει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω, ένα κομμάτι της Ιστορίας του τόπου μας.

Η πρόταση ολοκλήρωσης της ονοματοδοσίας, της ανάδειξης και της ανάπτυξης, δεν αφορά μόνον την τοπική κοινωνία πρέπει να την ενστερνιστούν όλοι, αφού είναι φανερό και αυταπόδεικτο, ηλίου φαεινότερον, ότι είναι προς όφελος της Κοινωνίας της Δράμας και του κοινωνικού συνόλου.

  1. Τέλος, αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, Χριστόδουλος Μιχαηλόπουλος, καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι στη διάθεση όλων των αποδεκτών της παρούσης και των λοιπών παραγόντων της Δράμας, αφού επιθυμητό και ζητούμενο είναι όλοι να βάλουν τη δυναμική τους ενωτικά, για να στηρίζουν τις προσπάθειες, τους στόχους και τα οράματά της, που ξεκινούν από την ονοματοδοσία, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», προκειμένου όπως προαναφέρθηκε να επέλθουν όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνία της περιοχής και όλης της Δράμας. Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Παρακαλούμε και πάλι και αναμένουμε την προώθηση, το δυνατόν ταχύτερον, της διαδικασίας ονομασίας της ως άνω περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», μαζί με την διευθέτηση του συνοδευτικού, συναφούς θέματος της ονομασίας των έξι καθέτων οδών της περιοχής, προς την οδό Χρυσοβέργη (εκκρεμεί το αίτημα μετονομασίας της, σε οδό Αμφίπολης), σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις, γνωρίζοντες και σε μας σχετικά.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του άτυπου Συλλόγου Οικισμού « Άγιος Παύλος» – διευρυμένη