Καθήκοντα Διοικητή της Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέλαβε από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 ο Δραμινός Αντιπύραρχος κ. Μάριος Αποστολίδης, μετά από σχετική απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο κ. Αποστολίδης έχει υπηρετήσει για 14 χρόνια, από το 2002 έως το 2016, στη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας ως Διοικητής (7 χρόνια) και ως Υποδιοικητής (7 χρόνια). Τον Φεβρουάριο του 2016 ο κ. Αποστολίδης είχε προαχθεί από Πύραρχος σε Αντιπύραρχος και ανέλαβε την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.