ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.Δ. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Α.Μ.Θ.

 

Απάντηση δόθηκε στον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου, στην ερώτησή του σχετικά με την αυτονόμηση του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων και το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δράμας, παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του κ. Κυριαζίδη: «Στην απάντηση η Υπουργός μεταθέτει, ως συνήθως, στο άγνωστο μέλλον τη μεταρρυθμιστική δράση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία θα τεθεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Δ. Κυριαζίδη, σας πληροφορούμε τα εξής:

1) και 2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4109/Α’/2013 (ΦΕΚ 16/Α’/23-1-13), η οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας διέπεται από Οργανισμό λειτουργίας, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4301/Α’/2014 (ΦΕΚ 223/Α’/7-10-14). Μέχρι την έκδοση των νέων Οργανισμών Λειτουργίας των Ν.Π.ΔΔ. (Κ.Κ.Π.Π., λειτουργούν με τους ήδη υπάρχοντες Οργανισμούς αυτών.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντάσσεται η δημιουργία «Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΄με το οποίο θα τεθεί το πλαίσιο για τη λειτουργία των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Φορέων (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας).

Μετά τη σχετική ρύθμιση, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας θα προβεί άμεσα στην κατάρτιση των Οργανισμών των ανωτέρω Φορέων.

3) Το Κ.Κ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την αριθμ. πρωτ. οικ. 34470/2491/4-11-2014 υπουργική απόφαση και την αριθμ. πρωτ. οικ. 20181/408/28-7-2015 τροποποίηση αυτής, προέβη σε έγκριση απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των παραρτημάτων του.

Στην ερώτησή του ο Βουλευτής κ. Κυριαζίδης έθετε τα εξής ερωτήματα:

  1. Έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενοι στο νόμο οργανισμοί λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ούτως ώστε να καθορίζεται επακριβώς τόσο η οργάνωση και η λειτουργία τους, όσο και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των διοικήσεών τους (Δ.Σ.) κτλ; Εάν όχι, για ποιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί και πότε εν τέλει αναμένεται η έκδοσή τους;
  2. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί οι κατά τα ανωτέρω οργανισμοί λειτουργίας, πώς ασκείται η διοίκηση σε αυτά; Δηλαδή, από ποιες διατάξεις τυπικού ή ουσιαστικού νόμου διέπεται η λειτουργία των συλλογικών οργάνων (πέραν αυτών των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999) και ασκείται η διοίκηση στα εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ.;
  3. Έχουν συσταθεί οι νόμω προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευμένων πρώην Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και νυν Παραρτημάτων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας; Και εάν ναι, έχουν ολοκληρώσει το έργο τους;

Σε ό,τι αφορά την Δράμα και τα Παραρτήματα που εδρεύουν στον Νομό, ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης; Θα υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αυτονόμηση αυτών;