Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου Γ.Σ. Δράμα 1986 Ακαδημία των Αθλημάτων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, στις 18.30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης 2. Έκθεση Διοικητικού Απολογισμού 1/1/2020 έως 31/12/2020 και έγκριση αυτού.

3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής και έγκριση αυτής, Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού 1/1/2020 έως 31/12/2020 και έγκριση αυτού.

4. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού 1/1/2020 έως 31/12/2020 (μείωση λόγω covid) 5. Έγκριση Προϋπολογισμού 1/1/2021 έως 31/12/2021 6. Θέματα μελών.