Δείτε τη δημοσίευση

Δ. Σίγγος: «Από πλευράς του Περιφερειακού Συμβουλίου συνεχίζεται η στήριξη της προστασίας του προστατευόμενου τοπίου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΩΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δείτε τη δημοσίευση